Đang tải...
Tìm thấy 1064 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Susheela Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Susheela

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.408 crt - AAA

  17.318.429,00 ₫
  9.265.911  - 125.205.525  9.265.911 ₫ - 125.205.525 ₫
 2. Nhẫn Folha Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Folha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Sapphire Trắng

  0.316 crt - AAA

  18.073.825,00 ₫
  8.759.790  - 119.176.403  8.759.790 ₫ - 119.176.403 ₫
 3. Nhẫn Dikibyr Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Dikibyr

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.195 crt - AAA

  22.636.757,00 ₫
  10.842.944  - 141.116.440  10.842.944 ₫ - 141.116.440 ₫
 4. Nhẫn Gummata Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Gummata

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.2 crt - AAA

  26.272.070,00 ₫
  9.930.195  - 225.605.156  9.930.195 ₫ - 225.605.156 ₫
 5. Nhẫn Missne Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Missne

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  11.509.930,00 ₫
  6.326.514  - 72.214.192  6.326.514 ₫ - 72.214.192 ₫
 6. Nhẫn Parages Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Parages

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  1.26 crt - AA

  24.766.954,00 ₫
  8.292.601  - 2.128.520.976  8.292.601 ₫ - 2.128.520.976 ₫
 7. Nhẫn Cambs Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Cambs

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.7 crt - AAA

  16.198.852,00 ₫
  7.105.163  - 136.655.432  7.105.163 ₫ - 136.655.432 ₫
 8. Nhẫn Eishara Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Eishara

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.994 crt - AA

  30.845.275,00 ₫
  6.115.631  - 293.723.348  6.115.631 ₫ - 293.723.348 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn xếp chồng Orrica - A Đá Sapphire Cam

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Orrica - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.196 crt - AAA

  15.190.664,00 ₫
  7.683.741  - 99.710.203  7.683.741 ₫ - 99.710.203 ₫
 11. Nhẫn Cikliption Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Cikliption

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  1.16 crt - AA

  23.134.497,00 ₫
  8.331.534  - 1.765.097.811  8.331.534 ₫ - 1.765.097.811 ₫
 12. Nhẫn Hast Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Hast

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.12 crt - AAA

  16.886.117,00 ₫
  6.754.771  - 162.556.294  6.754.771 ₫ - 162.556.294 ₫
 13. Nhẫn Rabanne Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Rabanne

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  18.495.323,00 ₫
  6.232.428  - 741.783.934  6.232.428 ₫ - 741.783.934 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Edira Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Edira

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  14.165.446,00 ₫
  7.078.127  - 93.735.165  7.078.127 ₫ - 93.735.165 ₫
 16. Nhẫn Hopkin Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Hopkin

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.35 crt - AAA

  22.567.814,00 ₫
  8.020.074  - 106.793.742  8.020.074 ₫ - 106.793.742 ₫
 17. Nhẫn Kastat Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Kastat

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.984 crt - AA

  29.980.922,00 ₫
  8.724.643  - 1.107.342.977  8.724.643 ₫ - 1.107.342.977 ₫
 18. Nhẫn Canardo Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Canardo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.6 crt - AAA

  23.950.726,00 ₫
  9.027.450  - 437.786.755  9.027.450 ₫ - 437.786.755 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Gaur Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Gaur

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.5 crt - AAA

  20.727.718,00 ₫
  7.513.953  - 212.506.025  7.513.953 ₫ - 212.506.025 ₫
 21. Nhẫn Emilly Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.53 crt - AA

  27.448.693,00 ₫
  8.989.599  - 848.956.185  8.989.599 ₫ - 848.956.185 ₫
 22. Nhẫn Crevaison Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Crevaison

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.17 crt - AAA

  17.276.523,00 ₫
  7.221.960  - 99.155.962  7.221.960 ₫ - 99.155.962 ₫
 23. Nhẫn Nugul Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Nugul

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.18 crt - AAA

  17.114.033,00 ₫
  7.786.480  - 96.546.948  7.786.480 ₫ - 96.546.948 ₫
 24. Nhẫn Esskop Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Esskop

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.44 crt - AA

  25.547.766,00 ₫
  8.970.674  - 841.291.372  8.970.674 ₫ - 841.291.372 ₫
 25. Nhẫn Debrisha Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Debrisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.18 crt - AA

  22.773.832,00 ₫
  6.791.540  - 2.041.869.342  6.791.540 ₫ - 2.041.869.342 ₫
 26. Nhẫn Rondek B Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  13.616.336,00 ₫
  5.535.700  - 1.036.994.285  5.535.700 ₫ - 1.036.994.285 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Armstrang Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Armstrang

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - AA

  23.102.865,00 ₫
  9.860.171  - 326.423.859  9.860.171 ₫ - 326.423.859 ₫
 29. Nhẫn Priyota Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Priyota

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski & Kim Cương

  0.495 crt - AAA

  15.585.125,00 ₫
  8.223.117  - 120.649.889  8.223.117 ₫ - 120.649.889 ₫
 30. Nhẫn Loriann Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Loriann

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.4 crt - AAA

  26.082.274,00 ₫
  9.653.613  - 144.279.695  9.653.613 ₫ - 144.279.695 ₫
 31. Nhẫn Barbe Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Barbe

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  14.213.840,00 ₫
  7.455.554  - 90.828.749  7.455.554 ₫ - 90.828.749 ₫
 32. Nhẫn Passero Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Passero

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  12.044.169,00 ₫
  5.995.589  - 73.944.525  5.995.589 ₫ - 73.944.525 ₫
 33. Nhẫn Bavegels - B Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.25 crt - AA

  11.184.143,00 ₫
  5.211.264  - 249.694.584  5.211.264 ₫ - 249.694.584 ₫
 34. Nhẫn Mikvah Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Mikvah

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.37 crt - AAA

  18.651.051,00 ₫
  6.521.176  - 205.544.153  6.521.176 ₫ - 205.544.153 ₫
 35. Nhẫn Bertasa Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Bertasa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.39 crt - AAA

  14.176.800,00 ₫
  7.218.716  - 101.846.082  7.218.716 ₫ - 101.846.082 ₫
 36. Nhẫn Sophronia Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Sophronia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.15 crt - AAA

  12.865.534,00 ₫
  6.453.045  - 75.053.015  6.453.045 ₫ - 75.053.015 ₫
 37. Nhẫn Sueann Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.5 crt - AA

  20.301.895,00 ₫
  7.027.298  - 385.282.086  7.027.298 ₫ - 385.282.086 ₫
 38. Nhẫn Togelina Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Togelina

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  4.108 crt - AA

  117.945.170,00 ₫
  18.914.658  - 4.995.486.899  18.914.658 ₫ - 4.995.486.899 ₫
 39. Nhẫn Louvre Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Louvre

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.514 crt - AA

  22.773.020,00 ₫
  7.372.282  - 295.818.664  7.372.282 ₫ - 295.818.664 ₫
 40. Nhẫn Vena Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Vena

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.756 crt - AA

  30.191.534,00 ₫
  6.802.355  - 1.074.858.750  6.802.355 ₫ - 1.074.858.750 ₫
 41. Nhẫn Jennesa Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Jennesa

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.25 crt - AAA

  22.710.837,00 ₫
  9.725.800  - 137.736.890  9.725.800 ₫ - 137.736.890 ₫
 42. Nhẫn Laureen Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Laureen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  13.989.168,00 ₫
  7.436.088  - 86.408.302  7.436.088 ₫ - 86.408.302 ₫
 43. Nhẫn Corinne Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Corinne

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAA

  12.053.362,00 ₫
  6.529.287  - 81.974.329  6.529.287 ₫ - 81.974.329 ₫
 44. Nhẫn Cadha Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Cadha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.3 crt - AAA

  11.747.852,00 ₫
  5.684.130  - 86.056.831  5.684.130 ₫ - 86.056.831 ₫
 45. Nhẫn Inocenta Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Inocenta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.3 crt - AAA

  14.510.429,00 ₫
  7.202.494  - 101.873.116  7.202.494 ₫ - 101.873.116 ₫
 46. Nhẫn Trinidad Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Trinidad

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  5.192 crt - AA

  91.049.910,00 ₫
  12.990.444  - 3.315.885.727  12.990.444 ₫ - 3.315.885.727 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Elliana Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Elliana

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.26 crt - AAA

  13.477.369,00 ₫
  5.280.207  - 175.236.365  5.280.207 ₫ - 175.236.365 ₫
 49. Nhẫn Norlene Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Norlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.3 crt - AAA

  15.743.288,00 ₫
  5.799.305  - 92.924.067  5.799.305 ₫ - 92.924.067 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Dajana Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Dajana

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.89 crt - AA

  24.355.732,00 ₫
  7.997.364  - 1.739.183.433  7.997.364 ₫ - 1.739.183.433 ₫
 51. Nhẫn Elisha Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Elisha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.55 crt - AA

  31.985.671,00 ₫
  8.292.601  - 750.719.461  8.292.601 ₫ - 750.719.461 ₫
 52. Nhẫn Autya Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Autya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Đen

  1.584 crt - AA

  45.112.920,00 ₫
  11.301.211  - 2.176.591.683  11.301.211 ₫ - 2.176.591.683 ₫
 53. Nhẫn Zurielys Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Zurielys

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Đen

  0.64 crt - AA

  26.604.889,00 ₫
  10.736.691  - 1.111.411.954  10.736.691 ₫ - 1.111.411.954 ₫
 54. Nhẫn Zulmarie Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Zulmarie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.3 crt - AAA

  22.568.084,00 ₫
  9.141.003  - 124.407.946  9.141.003 ₫ - 124.407.946 ₫
 55. Nhẫn Cregan Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Cregan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  12.961.244,00 ₫
  7.078.126  - 86.840.880  7.078.126 ₫ - 86.840.880 ₫
 56. Nhẫn Anmolika Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Anmolika

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.956 crt - AA

  23.887.730,00 ₫
  6.321.107  - 1.726.084.297  6.321.107 ₫ - 1.726.084.297 ₫
 57. Nhẫn Alandris Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Alandris

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.305 crt - AAA

  16.338.901,00 ₫
  8.623.527  - 114.755.959  8.623.527 ₫ - 114.755.959 ₫
 58. Nhẫn Ternisha Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Ternisha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.58 crt - AA

  20.357.589,00 ₫
  7.847.312  - 480.125.744  7.847.312 ₫ - 480.125.744 ₫
 59. Nhẫn Palencia Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Palencia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.948 crt - AA

  95.784.523,00 ₫
  18.979.546  - 615.510.472  18.979.546 ₫ - 615.510.472 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Frida Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Frida

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.46 crt - AAA

  19.195.565,00 ₫
  10.011.575  - 149.795.117  10.011.575 ₫ - 149.795.117 ₫
 62. Nhẫn Crocus Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Crocus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.845 crt - AA

  30.047.701,00 ₫
  8.617.038  - 2.409.645.368  8.617.038 ₫ - 2.409.645.368 ₫
 63. Nhẫn Bolagna Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Bolagna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.496 crt - AAA

  20.578.206,00 ₫
  8.005.475  - 127.571.206  8.005.475 ₫ - 127.571.206 ₫
 64. Nhẫn Sifnas Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  2.04 crt - AAA

  34.876.132,00 ₫
  7.847.312  - 259.752.122  7.847.312 ₫ - 259.752.122 ₫
 65. Nhẫn Alceste Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Alceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.932 crt - AA

  67.545.284,00 ₫
  11.261.197  - 2.917.213.055  11.261.197 ₫ - 2.917.213.055 ₫
 66. Nhẫn Severny Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Severny

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.274 crt - AA

  24.502.268,00 ₫
  10.842.944  - 324.801.679  10.842.944 ₫ - 324.801.679 ₫

You’ve viewed 60 of 1064 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng