Đang tải...
Tìm thấy 66 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Hleor

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  24.217.241,00 ₫
  6.962.230  - 1.739.914.770  6.962.230 ₫ - 1.739.914.770 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Cenedra

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.72 crt - AAA

  57.393.406,00 ₫
  16.318.790  - 2.390.521.685  16.318.790 ₫ - 2.390.521.685 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Kleven

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  31.509.471,00 ₫
  10.182.970  - 1.843.095.030  10.182.970 ₫ - 1.843.095.030 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Dajana Đá Tsavorite

  Nhẫn GLAMIRA Dajana

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.89 crt - AAA

  30.368.910,00 ₫
  9.314.672  - 1.830.981.885  9.314.672 ₫ - 1.830.981.885 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.59 crt - AAA

  48.732.786,00 ₫
  13.669.746  - 530.261.634  13.669.746 ₫ - 530.261.634 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Kalidah

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.064 crt - AAA

  35.822.092,00 ₫
  10.912.023  - 1.877.764.679  10.912.023 ₫ - 1.877.764.679 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Anmolika

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.956 crt - AAA

  26.651.758,00 ₫
  7.330.153  - 1.814.510.263  7.330.153 ₫ - 1.814.510.263 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Corissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.708 crt - AAA

  51.417.207,00 ₫
  12.311.262  - 3.614.289.468  12.311.262 ₫ - 3.614.289.468 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAA

  42.973.945,00 ₫
  9.549.010  - 497.658.012  9.549.010 ₫ - 497.658.012 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  29.462.688,00 ₫
  6.775.439  - 2.828.335.647  6.775.439 ₫ - 2.828.335.647 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Osagia

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  3.8 crt - AAA

  92.290.314,00 ₫
  21.633.859  - 4.685.043.826  21.633.859 ₫ - 4.685.043.826 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Isa

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  49.613.820,00 ₫
  16.628.411  - 1.800.984.858  16.628.411 ₫ - 1.800.984.858 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Cleitus

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.75 crt - AAA

  87.390.150,00 ₫
  25.041.390  - 3.880.170.286  25.041.390 ₫ - 3.880.170.286 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Cyrillus

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.515 crt - AAA

  48.191.090,00 ₫
  16.482.940  - 1.974.471.770  16.482.940 ₫ - 1.974.471.770 ₫
 17. Glamira Ring Brubaker

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  40.233.770,00 ₫
  13.550.879  - 1.884.896.726  13.550.879 ₫ - 1.884.896.726 ₫
 18. Glamira Ring Kuala

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  4.1 crt - AAA

  55.487.848,00 ₫
  11.368.813  - 6.549.450.089  11.368.813 ₫ - 6.549.450.089 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Bjork

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.138 crt - AAA

  48.747.219,00 ₫
  11.240.040  - 4.495.323.026  11.240.040 ₫ - 4.495.323.026 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Amarok

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.9 crt - AAA

  64.869.313,00 ₫
  16.261.054  - 2.212.093.286  16.261.054 ₫ - 2.212.093.286 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Alzubra

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.62 crt - AAA

  60.850.463,00 ₫
  21.859.707  - 2.053.433.657  21.859.707 ₫ - 2.053.433.657 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Carlo

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  33.374.840,00 ₫
  11.716.925  - 1.845.628.038  11.716.925 ₫ - 1.845.628.038 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Jackmason

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  9.23 crt - AAA

  198.157.266,00 ₫
  18.844.438  - 25.687.449.004  18.844.438 ₫ - 25.687.449.004 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Hagans

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.93 crt - AAA

  47.314.302,00 ₫
  13.576.350  - 2.664.864.724  13.576.350 ₫ - 2.664.864.724 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Suyuk

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.502 crt - AAA

  52.978.614,00 ₫
  13.465.973  - 1.683.982.577  13.465.973 ₫ - 1.683.982.577 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Nhẫn GLAMIRA Cikliption

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  30.962.397,00 ₫
  9.597.690  - 1.856.835.534  9.597.690 ₫ - 1.856.835.534 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Laney

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.962 crt - AAA

  26.610.721,00 ₫
  7.641.473  - 1.811.354.619  7.641.473 ₫ - 1.811.354.619 ₫
 29. Nhẫn SYLVIE Ebly

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.3 crt - AAA

  47.344.019,00 ₫
  9.398.445  - 1.655.270.453  9.398.445 ₫ - 1.655.270.453 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Zazo

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  30.334.666,00 ₫
  9.766.934  - 1.828.222.466  9.766.934 ₫ - 1.828.222.466 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Seyang

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.38 crt - AAA

  40.061.694,00 ₫
  12.730.127  - 1.924.236.155  12.730.127 ₫ - 1.924.236.155 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Asgerd

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.93 crt - AAA

  39.194.812,00 ₫
  10.282.026  - 2.618.379.094  10.282.026 ₫ - 2.618.379.094 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Comaki

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.93 crt - AAA

  38.935.286,00 ₫
  10.143.347  - 2.616.893.254  10.143.347 ₫ - 2.616.893.254 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Dama

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  41.722.159,00 ₫
  10.876.363  - 2.656.444.954  10.876.363 ₫ - 2.656.444.954 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Surtr

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.95 crt - AAA

  38.306.985,00 ₫
  12.730.127  - 1.771.064.811  12.730.127 ₫ - 1.771.064.811 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Donreb SET Đá Tsavorite

  Nhẫn GLAMIRA Donreb SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.506 crt - AAA

  52.406.920,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.546.336  - 2.733.553.079  16.546.336 ₫ - 2.733.553.079 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Begdez SET Đá Tsavorite

  Nhẫn GLAMIRA Begdez SET

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAA

  55.756.997,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.602.741  - 2.372.436.862  18.602.741 ₫ - 2.372.436.862 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Hiddod SET Đá Tsavorite

  Nhẫn GLAMIRA Hiddod SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.506 crt - AAA

  53.000.124,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.872.372  - 2.736.949.289  16.872.372 ₫ - 2.736.949.289 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Isell SET Đá Tsavorite

  Nhẫn GLAMIRA Isell SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.29 crt - AAA

  58.185.571,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  19.613.114  - 2.852.080.819  19.613.114 ₫ - 2.852.080.819 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Hyunwoo SET Đá Tsavorite

  Nhẫn GLAMIRA Hyunwoo SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.306 crt - AAA

  50.718.437,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.364.072  - 2.328.979.521  16.364.072 ₫ - 2.328.979.521 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Hanlu SET Đá Tsavorite

  Nhẫn GLAMIRA Hanlu SET

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.152 crt - AAA

  49.129.294,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.678.689  - 1.959.938.821  17.678.689 ₫ - 1.959.938.821 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Voiron

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.218 crt - AAA

  39.242.925,00 ₫
  9.687.689  - 2.638.275.230  9.687.689 ₫ - 2.638.275.230 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Annesces

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.07 crt - AAA

  38.166.610,00 ₫
  9.430.143  - 2.623.232.847  9.430.143 ₫ - 2.623.232.847 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Irrelevance

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.27 crt - AAA

  44.060.166,00 ₫
  10.669.760  - 2.681.421.249  10.669.760 ₫ - 2.681.421.249 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Investment

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.93 crt - AAA

  45.015.634,00 ₫
  12.435.789  - 2.651.704.407  12.435.789 ₫ - 2.651.704.407 ₫
 46. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 47. Nhẫn GLAMIRA Ardelian

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.96 crt - AAA

  40.019.242,00 ₫
  9.006.749  - 1.595.794.318  9.006.749 ₫ - 1.595.794.318 ₫
 48. Nhẫn SYLVIE Norho

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.25 crt - AAA

  57.027.464,00 ₫
  7.599.020  - 2.235.725.249  7.599.020 ₫ - 2.235.725.249 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Brati - SET Đá Tsavorite

  Nhẫn GLAMIRA Brati - SET

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.346 crt - AAA

  52.577.578,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.325.384  - 2.985.537.734  18.325.384 ₫ - 2.985.537.734 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Gald - SET Đá Tsavorite

  Nhẫn GLAMIRA Gald - SET

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.106 crt - AAA

  52.588.051,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.513.124  - 2.969.023.659  17.513.124 ₫ - 2.969.023.659 ₫
 51. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Gialle - SET Đá Tsavorite

  Nhẫn GLAMIRA Gialle - SET

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.58 crt - AAA

  82.185.741,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  19.518.303  - 5.307.866.348  19.518.303 ₫ - 5.307.866.348 ₫
 52. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Linnige

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.93 crt - AAA

  36.562.467,00 ₫
  9.129.013  - 2.603.308.414  9.129.013 ₫ - 2.603.308.414 ₫
 53. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Jenli - SET Đá Tsavorite

  Nhẫn GLAMIRA Jenli - SET

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1 crt - AAA

  42.574.606,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.868.792  - 1.911.995.647  15.868.792 ₫ - 1.911.995.647 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Leal - SET Đá Tsavorite

  Nhẫn GLAMIRA Leal - SET

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.31 crt - AAA

  88.247.410,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  20.953.202  - 3.559.101.054  20.953.202 ₫ - 3.559.101.054 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ocour - SET Đá Tsavorite

  Nhẫn GLAMIRA Ocour - SET

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.148 crt - AAA

  74.332.287,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  19.454.624  - 3.594.775.413  19.454.624 ₫ - 3.594.775.413 ₫
 56. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ofongu - SET Đá Tsavorite

  Nhẫn GLAMIRA Ofongu - SET

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.362 crt - AAA

  49.037.879,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.872.372  - 2.966.250.089  16.872.372 ₫ - 2.966.250.089 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Reggie - SET Đá Tsavorite

  Nhẫn GLAMIRA Reggie - SET

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.552 crt - AAA

  47.730.621,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.911.612  - 1.979.325.519  17.911.612 ₫ - 1.979.325.519 ₫
 58. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Sharif - SET Đá Tsavorite

  Nhẫn GLAMIRA Sharif - SET

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.552 crt - AAA

  49.287.784,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.767.458  - 1.956.061.481  18.767.458 ₫ - 1.956.061.481 ₫
 59. Nhẫn Exclusive
 60. Nhẫn GLAMIRA Epal

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.016 crt - AAA

  28.765.050,00 ₫
  8.701.090  - 1.837.646.947  8.701.090 ₫ - 1.837.646.947 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Uriss

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  26.108.082,00 ₫
  7.722.982  - 1.804.024.466  7.722.982 ₫ - 1.804.024.466 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Foldent

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  37.267.746,00 ₫
  12.509.374  - 1.867.915.668  12.509.374 ₫ - 1.867.915.668 ₫
 63. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Gugarw - SET Đá Tsavorite
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Gugarw - SET

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.136 crt - AAA

  41.518.103,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.445.964  - 1.915.377.709  15.445.964 ₫ - 1.915.377.709 ₫
 64. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Odyng - SET Đá Tsavorite
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Odyng - SET

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.168 crt - AAA

  47.955.902,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.731.047  - 1.943.014.369  17.731.047 ₫ - 1.943.014.369 ₫
 65. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Teakook - SET Đá Tsavorite
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Teakook - SET

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.972 crt - AAA

  38.554.908,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.019.555  - 1.884.330.684  14.019.555 ₫ - 1.884.330.684 ₫

You’ve viewed 60 of 66 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng