Đang tải...
Tìm thấy 1464 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Gaby Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.116 crt - AAA

  13.155.906,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 2. Nhẫn Senzauscita Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Senzauscita

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.212 crt - AAA

  20.174.283,00 ₫
  9.351.076  - 127.408.987  9.351.076 ₫ - 127.408.987 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Pasti SET Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Pasti SET

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.924 crt - AAA

  49.979.199,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.380.343  - 2.696.785.358  17.380.343 ₫ - 2.696.785.358 ₫
 4. Nhẫn Bavegels - K Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - K

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.25 crt - AAA

  14.222.221,00 ₫
  7.475.021  - 275.446.749  7.475.021 ₫ - 275.446.749 ₫
 5. Nhẫn Mindy Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.06 crt - AAA

  13.133.466,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 6. Nhẫn Emmy Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  15.469.410,00 ₫
  8.252.858  - 103.535.857  8.252.858 ₫ - 103.535.857 ₫
 7. Nhẫn Mutia Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.222 crt - AAA

  14.276.294,00 ₫
  8.097.939  - 97.925.806  8.097.939 ₫ - 97.925.806 ₫
 8. Nhẫn Milose Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Milose

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  14.534.492,00 ₫
  7.677.523  - 88.530.661  7.677.523 ₫ - 88.530.661 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Eldora Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.27 crt - AAA

  14.267.913,00 ₫
  7.365.793  - 86.286.635  7.365.793 ₫ - 86.286.635 ₫
 11. Nhẫn Shulamis Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Shulamis

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.35 crt - AAA

  19.873.366,00 ₫
  8.532.684  - 313.189.546  8.532.684 ₫ - 313.189.546 ₫
 12. Nhẫn xếp chồng Shappe - A Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Shappe - A

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  10.376.565,00 ₫
  5.677.641  - 69.943.139  5.677.641 ₫ - 69.943.139 ₫
 13. Nhẫn Belinda Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Belinda

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  19.263.968,00 ₫
  8.657.051  - 119.771.208  8.657.051 ₫ - 119.771.208 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Azul Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.06 crt - AAA

  20.151.843,00 ₫
  9.921.273  - 117.608.297  9.921.273 ₫ - 117.608.297 ₫
 16. Nhẫn Cristophia Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Cristophia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.403 crt - AAA

  17.908.633,00 ₫
  7.988.442  - 129.517.826  7.988.442 ₫ - 129.517.826 ₫
 17. Nhẫn đeo ngón áp út Ufandin Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Ufandin

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.208 crt - AAA

  9.192.911,00 ₫
  4.972.532  - 66.455.443  4.972.532 ₫ - 66.455.443 ₫
 18. Nhẫn Gaur Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Gaur

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  1.5 crt - AAA

  17.185.950,00 ₫
  7.513.953  - 212.506.025  7.513.953 ₫ - 212.506.025 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Bavegels - B Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.25 crt - AAA

  9.724.177,00 ₫
  5.211.264  - 249.694.584  5.211.264 ₫ - 249.694.584 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Inglith - A Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Inglith - A

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.27 crt - AAA

  10.680.454,00 ₫
  5.758.751  - 861.244.230  5.758.751 ₫ - 861.244.230 ₫
 22. Nhẫn Begonia Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.084 crt - AAA

  20.622.546,00 ₫
  10.270.854  - 124.813.493  10.270.854 ₫ - 124.813.493 ₫
 23. Nhẫn Hast Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Hast

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  1.12 crt - AAA

  14.479.878,00 ₫
  6.754.771  - 162.556.294  6.754.771 ₫ - 162.556.294 ₫
 24. Nhẫn Merida Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Merida

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.74 crt - AAA

  26.507.828,00 ₫
  9.368.109  - 588.514.634  9.368.109 ₫ - 588.514.634 ₫
 25. Nhẫn Furaha Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Furaha

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.21 crt - AAA

  11.413.952,00 ₫
  6.640.137  - 80.987.508  6.640.137 ₫ - 80.987.508 ₫
 26. Nhẫn Piazza Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Piazza

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.21 crt - AAA

  10.238.679,00 ₫
  5.109.877  - 68.780.573  5.109.877 ₫ - 68.780.573 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Hagans Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Hagans

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.93 crt - AAA

  35.766.710,00 ₫
  11.616.185  - 2.530.106.010  11.616.185 ₫ - 2.530.106.010 ₫
 29. Nhẫn Hostoa Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Hostoa

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.188 crt - AAA

  9.299.164,00 ₫
  5.034.175  - 66.360.814  5.034.175 ₫ - 66.360.814 ₫
 30. Nhẫn Venice Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.28 crt - AAA

  14.519.622,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 31. Nhẫn Glandes Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Glandes

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  11.276.878,00 ₫
  6.285.960  - 71.808.652  6.285.960 ₫ - 71.808.652 ₫
 32. Nhẫn Nugul Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Nugul

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.18 crt - AAA

  14.761.868,00 ₫
  7.786.480  - 96.546.948  7.786.480 ₫ - 96.546.948 ₫
 33. Nhẫn Fallingstar Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Fallingstar

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  8.549.717,00 ₫
  4.724.609  - 56.195.137  4.724.609 ₫ - 56.195.137 ₫
 34. Nhẫn Verde Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.174 crt - AAA

  16.352.959,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 35. Nhẫn Elicia Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Elicia

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.216 crt - AAA

  22.407.489,00 ₫
  12.019.568  - 142.846.769  12.019.568 ₫ - 142.846.769 ₫
 36. Nhẫn Cadha Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Cadha

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.3 crt - AAA

  11.261.197,00 ₫
  5.684.130  - 86.056.831  5.684.130 ₫ - 86.056.831 ₫
 37. Nhẫn Eliana Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Eliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.19 crt - AAA

  13.638.775,00 ₫
  7.916.255  - 90.734.126  7.916.255 ₫ - 90.734.126 ₫
 38. Nhẫn Elisha Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Elisha

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.55 crt - AAA

  21.955.169,00 ₫
  8.292.601  - 750.719.461  8.292.601 ₫ - 750.719.461 ₫
 39. Nhẫn Luzirene Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Luzirene

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  4.73 crt - AAA

  68.010.038,00 ₫
  10.111.609  - 2.600.116.739  10.111.609 ₫ - 2.600.116.739 ₫
 40. Nhẫn Jenesila Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Jenesila

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.245 crt - AAA

  14.882.450,00 ₫
  7.718.348  - 94.086.639  7.718.348 ₫ - 94.086.639 ₫
 41. Nhẫn Miercoles Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Miercoles

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.082 crt - AAA

  12.037.411,00 ₫
  7.202.494  - 75.607.265  7.202.494 ₫ - 75.607.265 ₫
 42. Nhẫn Eilise Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Eilise

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  12.472.155,00 ₫
  5.289.669  - 371.520.559  5.289.669 ₫ - 371.520.559 ₫
 43. Nhẫn Ambra Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ambra

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.18 crt - AAA

  13.209.979,00 ₫
  7.397.156  - 89.057.866  7.397.156 ₫ - 89.057.866 ₫
 44. Nhẫn Masdevalia Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  15.356.668,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 45. Nhẫn Vena Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Vena

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.756 crt - AAA

  19.025.505,00 ₫
  6.802.355  - 1.074.858.750  6.802.355 ₫ - 1.074.858.750 ₫
 46. Nhẫn Emmeline Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  7.5 crt - AAA

  101.138.000,00 ₫
  9.145.059  - 5.253.049.082  9.145.059 ₫ - 5.253.049.082 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Annette Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Annette

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  13.533.604,00 ₫
  7.130.036  - 83.339.669  7.130.036 ₫ - 83.339.669 ₫
 49. Nhẫn Alda Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.073 crt - AAA

  14.604.246,00 ₫
  8.472.934  - 84.394.092  8.472.934 ₫ - 84.394.092 ₫
 50. Nhẫn Jomairys Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  4.68 crt - AAA

  64.739.446,00 ₫
  8.762.493  - 2.579.880.001  8.762.493 ₫ - 2.579.880.001 ₫
 51. Nhẫn Alhertine Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.05 crt - AAA

  11.043.823,00 ₫
  6.661.766  - 66.833.955  6.661.766 ₫ - 66.833.955 ₫
 52. Nhẫn Goro Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Goro

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  10.943.248,00 ₫
  6.002.078  - 73.187.504  6.002.078 ₫ - 73.187.504 ₫
 53. Nhẫn Zelmira Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Zelmira

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.368 crt - AAA

  36.529.136,00 ₫
  13.910.222  - 231.255.765  13.910.222 ₫ - 231.255.765 ₫
 54. Nhẫn Marron Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Marron

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.09 crt - AAA

  15.252.037,00 ₫
  8.005.475  - 93.613.500  8.005.475 ₫ - 93.613.500 ₫
 55. Nhẫn Clemita Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Clemita

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.05 crt - AAA

  11.604.017,00 ₫
  6.921.316  - 69.213.159  6.921.316 ₫ - 69.213.159 ₫
 56. Nhẫn Clematis Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  25.511.266,00 ₫
  7.887.867  - 284.544.495  7.887.867 ₫ - 284.544.495 ₫
 57. Nhẫn Lamiyye Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  10.356.018,00 ₫
  5.758.751  - 66.536.557  5.758.751 ₫ - 66.536.557 ₫
 58. Nhẫn Moneta Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Moneta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  7.6 crt - AAA

  104.468.612,00 ₫
  11.030.847  - 4.301.570.894  11.030.847 ₫ - 4.301.570.894 ₫
 59. Nhẫn Beverly Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Beverly

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.768 crt - AAA

  39.771.069,00 ₫
  16.735.524  - 267.119.538  16.735.524 ₫ - 267.119.538 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Dorenda Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Dorenda

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.945 crt - AAA

  27.205.364,00 ₫
  9.793.932  - 1.415.449.683  9.793.932 ₫ - 1.415.449.683 ₫
 62. Nhẫn Amberly Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.285 crt - AAA

  15.159.031,00 ₫
  7.876.239  - 104.536.197  7.876.239 ₫ - 104.536.197 ₫
 63. Nhẫn Marileno Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  2 crt - AAA

  18.127.629,00 ₫
  7.172.754  - 170.937.580  7.172.754 ₫ - 170.937.580 ₫
 64. Nhẫn Ortensia Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ortensia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.14 crt - AAA

  46.451.491,00 ₫
  15.882.527  - 271.107.404  15.882.527 ₫ - 271.107.404 ₫
 65. Nhẫn xếp chồng Guluve - A Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Guluve - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  17.685.312,00 ₫
  6.549.565  - 1.556.795.939  6.549.565 ₫ - 1.556.795.939 ₫
 66. Nhẫn Beyonce Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Beyonce

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.166 crt - AAA

  13.922.118,00 ₫
  7.078.127  - 82.542.099  7.078.127 ₫ - 82.542.099 ₫

You’ve viewed 60 of 1464 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng