Đang tải...
Tìm thấy 1510 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.116 crt - AAA

  15.180.493,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Gend - A Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Gend - A

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.228 crt - AAA

  12.758.994,00 ₫
  6.834.873  - 89.490.139  6.834.873 ₫ - 89.490.139 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Jofor - B Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Jofor - B

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.36 crt - AAA

  14.828.984,00 ₫
  6.707.514  - 1.270.126.049  6.707.514 ₫ - 1.270.126.049 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.06 crt - AAA

  15.305.302,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Anaphiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  14.96 crt - AAA

  296.472.461,00 ₫
  51.129.946  - 14.384.379.936  51.129.946 ₫ - 14.384.379.936 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  17.861.800,00 ₫
  9.594.294  - 117.933.401  9.594.294 ₫ - 117.933.401 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Belinda

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  22.390.080,00 ₫
  10.081.083  - 138.112.548  10.081.083 ₫ - 138.112.548 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.27 crt - AAA

  16.529.920,00 ₫
  8.538.072  - 99.933.483  8.538.072 ₫ - 99.933.483 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Awan SET Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Awan SET

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.22 crt - AAA

  38.999.529,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.892.749  - 1.774.590.638  16.892.749 ₫ - 1.774.590.638 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.76 crt - AAA

  28.502.411,00 ₫
  8.945.617  - 1.133.895.565  8.945.617 ₫ - 1.133.895.565 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Elladine

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.27 crt - AAA

  21.121.595,00 ₫
  10.199.951  - 139.669.142  10.199.951 ₫ - 139.669.142 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Annette

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  15.464.642,00 ₫
  8.216.564  - 94.669.358  8.216.564 ₫ - 94.669.358 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.25 crt - AAA

  11.069.097,00 ₫
  5.964.594  - 266.475.148  5.964.594 ₫ - 266.475.148 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Inglith - A Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Inglith - A

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.27 crt - AAA

  12.218.431,00 ₫
  6.622.609  - 907.495.692  6.622.609 ₫ - 907.495.692 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.092 crt - AAA

  19.989.243,00 ₫
  7.823.453  - 170.419.001  7.823.453 ₫ - 170.419.001 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Piazza

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.21 crt - AAA

  11.533.528,00 ₫
  5.784.877  - 76.669.441  5.784.877 ₫ - 76.669.441 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Hagans

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.93 crt - AAA

  40.295.467,00 ₫
  13.576.350  - 2.664.864.724  13.576.350 ₫ - 2.664.864.724 ₫
 21. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Ufandin

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.208 crt - AAA

  10.290.515,00 ₫
  5.592.425  - 73.386.438  5.592.425 ₫ - 73.386.438 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Hostoa

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.188 crt - AAA

  10.438.817,00 ₫
  5.678.463  - 73.499.646  5.678.463 ₫ - 73.499.646 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Fallingstar

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  9.839.669,00 ₫
  5.455.162  - 63.919.505  5.455.162 ₫ - 63.919.505 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.222 crt - AAA

  16.575.769,00 ₫
  9.448.257  - 111.848.525  9.448.257 ₫ - 111.848.525 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.174 crt - AAA

  19.120.380,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Furaha

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.21 crt - AAA

  13.171.634,00 ₫
  7.698.076  - 91.782.576  7.698.076 ₫ - 91.782.576 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.28 crt - AAA

  16.830.485,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Pasti SET Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Pasti SET

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.924 crt - AAA

  56.581.994,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  20.309.337  - 2.847.411.025  20.309.337 ₫ - 2.847.411.025 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Milose

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  16.883.126,00 ₫
  8.966.560  - 109.697.588  8.966.560 ₫ - 109.697.588 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Senzauscita

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.212 crt - AAA

  27.593.075,00 ₫
  10.983.343  - 147.593.634  10.983.343 ₫ - 147.593.634 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.05 crt - AAA

  12.821.258,00 ₫
  7.743.359  - 77.178.875  7.743.359 ₫ - 77.178.875 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Ambra

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.18 crt - AAA

  15.385.397,00 ₫
  8.646.751  - 102.141.021  8.646.751 ₫ - 102.141.021 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Eliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.19 crt - AAA

  15.760.112,00 ₫
  9.192.408  - 103.471.202  9.192.408 ₫ - 103.471.202 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  17.743.781,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Vena

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.756 crt - AAA

  21.250.651,00 ₫
  7.813.547  - 1.132.805.945  7.813.547 ₫ - 1.132.805.945 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  4.68 crt - AAA

  69.549.008,00 ₫
  10.123.536  - 2.710.812.618  10.123.536 ₫ - 2.710.812.618 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Shulamis

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.35 crt - AAA

  23.287.530,00 ₫
  10.069.763  - 342.069.130  10.069.763 ₫ - 342.069.130 ₫
 39. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Shappe - A

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  11.863.244,00 ₫
  6.516.478  - 78.947.738  6.516.478 ₫ - 78.947.738 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Goro

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  12.567.675,00 ₫
  6.919.778  - 82.980.735  6.919.778 ₫ - 82.980.735 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - K

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.25 crt - AAA

  16.519.166,00 ₫
  8.721.468  - 297.677.833  8.721.468 ₫ - 297.677.833 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.06 crt - AAA

  23.764.414,00 ₫
  11.730.510  - 138.395.565  11.730.510 ₫ - 138.395.565 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Jenesila

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.245 crt - AAA

  16.913.692,00 ₫
  8.874.297  - 106.131.568  8.874.297 ₫ - 106.131.568 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Cristophia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.403 crt - AAA

  20.823.014,00 ₫
  9.360.804  - 147.466.280  9.360.804 ₫ - 147.466.280 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Tonyetta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  20.856.125,00 ₫
  10.238.441  - 137.829.532  10.238.441 ₫ - 137.829.532 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  4.858 crt - AAA

  68.439.862,00 ₫
  9.414.294  - 2.722.373.882  9.414.294 ₫ - 2.722.373.882 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.285 crt - AAA

  17.499.821,00 ₫
  9.091.654  - 118.768.301  9.091.654 ₫ - 118.768.301 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Elicia

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.216 crt - AAA

  26.348.082,00 ₫
  14.193.611  - 166.088.834  14.193.611 ₫ - 166.088.834 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Gaur

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  1.5 crt - AAA

  19.473.302,00 ₫
  8.680.713  - 230.942.296  8.680.713 ₫ - 230.942.296 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Cadha

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.3 crt - AAA

  12.826.352,00 ₫
  6.520.723  - 96.027.840  6.520.723 ₫ - 96.027.840 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.084 crt - AAA

  24.257.147,00 ₫
  12.116.828  - 145.937.979  12.116.828 ₫ - 145.937.979 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Miercoles

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.082 crt - AAA

  14.009.649,00 ₫
  8.399.960  - 87.211.848  8.399.960 ₫ - 87.211.848 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Marron

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.09 crt - AAA

  17.819.631,00 ₫
  9.370.710  - 108.607.975  9.370.710 ₫ - 108.607.975 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Elisha

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.55 crt - AAA

  24.799.408,00 ₫
  9.679.199  - 796.255.656  9.679.199 ₫ - 796.255.656 ₫
 56. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Guluve - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  19.736.508,00 ₫
  7.556.567  - 1.636.662.046  7.556.567 ₫ - 1.636.662.046 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  7.5 crt - AAA

  107.614.016,00 ₫
  10.570.704  - 5.508.879.545  10.570.704 ₫ - 5.508.879.545 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Beyonce

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.166 crt - AAA

  16.056.714,00 ₫
  8.201.847  - 95.263.694  8.201.847 ₫ - 95.263.694 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  2 crt - AAA

  20.384.901,00 ₫
  8.261.281  - 187.003.824  8.261.281 ₫ - 187.003.824 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Luzirene

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  4.73 crt - AAA

  73.565.876,00 ₫
  11.816.547  - 2.735.392.694  11.816.547 ₫ - 2.735.392.694 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.12 crt - AAA

  12.493.523,00 ₫
  7.152.418  - 79.641.124  7.152.418 ₫ - 79.641.124 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Zelmira

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.368 crt - AAA

  42.984.417,00 ₫
  16.372.563  - 269.248.718  16.372.563 ₫ - 269.248.718 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.124 crt - AAA

  13.725.783,00 ₫
  8.105.621  - 89.575.042  8.105.621 ₫ - 89.575.042 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.073 crt - AAA

  17.104.446,00 ₫
  9.937.311  - 98.942.925  9.937.311 ₫ - 98.942.925 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  15.501.718,00 ₫
  7.912.886  - 94.881.623  7.912.886 ₫ - 94.881.623 ₫

You’ve viewed 60 of 1510 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng