Đang tải...
Tìm thấy 429 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Massima Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire Trắng

  6.56 crt - AAAA

  54.706.784,00 ₫
  10.938.923  - 3.856.213.945  10.938.923 ₫ - 3.856.213.945 ₫
 2. Nhẫn Oblangus Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Oblangus

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.004 crt - AAAA

  29.708.665,00 ₫
  8.781.419  - 425.120.205  8.781.419 ₫ - 425.120.205 ₫
 3. Nhẫn Jermelia Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Jermelia

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  4.728 crt - AAAA

  45.763.956,00 ₫
  14.368.219  - 2.644.267.169  14.368.219 ₫ - 2.644.267.169 ₫
 4. Nhẫn Jaume Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.04 crt - AAAA

  27.761.504,00 ₫
  8.671.110  - 426.228.694  8.671.110 ₫ - 426.228.694 ₫
 5. Nhẫn Loagen Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Loagen

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.644 crt - AAAA

  32.732.957,00 ₫
  10.016.982  - 2.602.387.797  10.016.982 ₫ - 2.602.387.797 ₫
 6. Nhẫn Carlene Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Carlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire Trắng

  9.756 crt - AAAA

  70.350.309,00 ₫
  19.787.934  - 12.879.541.813  19.787.934 ₫ - 12.879.541.813 ₫
 7. Nhẫn Leila Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Leila

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  3.42 crt - AAAA

  416.690.531,00 ₫
  10.088.898  - 1.181.963.410  10.088.898 ₫ - 1.181.963.410 ₫
 8. Bộ Nhẫn Cưới Sumptuous Nhẫn A Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sumptuous Nhẫn A

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.052 crt - AAAA

  36.126.025,00 ₫
  9.138.299  - 196.689.741  9.138.299 ₫ - 196.689.741 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Crocus Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Crocus

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.845 crt - AAAA

  30.966.939,00 ₫
  8.617.038  - 2.409.645.368  8.617.038 ₫ - 2.409.645.368 ₫
 11. Nhẫn Primrose Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Primrose

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.06 crt - AAAA

  45.765.578,00 ₫
  9.586.022  - 243.381.586  9.586.022 ₫ - 243.381.586 ₫
 12. Nhẫn Autya Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Autya

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Đen

  1.584 crt - AAAA

  45.383.284,00 ₫
  11.301.211  - 2.176.591.683  11.301.211 ₫ - 2.176.591.683 ₫
 13. Nhẫn Clematis Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.776 crt - AAAA

  18.860.315,00 ₫
  7.887.867  - 284.544.495  7.887.867 ₫ - 284.544.495 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Aubina Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Aubina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.74 crt - AAAA

  29.884.944,00 ₫
  9.921.273  - 196.473.449  9.921.273 ₫ - 196.473.449 ₫
 16. Nhẫn Alceste Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Alceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.932 crt - AAAA

  64.111.663,00 ₫
  11.261.197  - 2.917.213.055  11.261.197 ₫ - 2.917.213.055 ₫
 17. Nhẫn Rudolfia Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Rudolfia

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.68 crt - AAAA

  30.480.284,00 ₫
  12.266.410  - 332.926.111  12.266.410 ₫ - 332.926.111 ₫
 18. Nhẫn Fredonia Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Fredonia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.13 crt - AAAA

  41.298.355,00 ₫
  13.318.125  - 332.263.718  13.318.125 ₫ - 332.263.718 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Frolinde Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Frolinde

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1 crt - AAAA

  65.662.470,00 ₫
  8.278.272  - 247.910.181  8.278.272 ₫ - 247.910.181 ₫
 21. Nhẫn Gianalis Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Gianalis

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.896 crt - AAAA

  28.029.976,00 ₫
  9.510.050  - 434.677.571  9.510.050 ₫ - 434.677.571 ₫
 22. Nhẫn Jasna Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Jasna

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1 crt - AAAA

  31.869.955,00 ₫
  9.745.537  - 445.640.827  9.745.537 ₫ - 445.640.827 ₫
 23. Nhẫn Olivett Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Olivett

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - AAAA

  30.227.766,00 ₫
  8.505.648  - 253.385.053  8.505.648 ₫ - 253.385.053 ₫
 24. Nhẫn Salvina Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.59 crt - AAAA

  27.760.693,00 ₫
  8.072.254  - 255.101.858  8.072.254 ₫ - 255.101.858 ₫
 25. Nhẫn Addiena Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Addiena

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.497 crt - AAAA

  27.820.173,00 ₫
  11.223.886  - 162.907.765  11.223.886 ₫ - 162.907.765 ₫
 26. Nhẫn Adette Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Adette

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.44 crt - AAAA

  30.876.639,00 ₫
  12.020.379  - 237.920.235  12.020.379 ₫ - 237.920.235 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Alkida Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Alkida

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire Trắng

  4.82 crt - AAAA

  32.277.394,00 ₫
  9.691.194  - 2.604.753.486  9.691.194 ₫ - 2.604.753.486 ₫
 29. Nhẫn Aretha Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Aretha

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire Trắng

  4.86 crt - AAAA

  45.002.071,00 ₫
  16.546.271  - 2.674.412.747  16.546.271 ₫ - 2.674.412.747 ₫
 30. Nhẫn Jhamilet Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Jhamilet

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire Trắng

  4.71 crt - AAAA

  45.059.928,00 ₫
  14.832.163  - 2.658.109.798  14.832.163 ₫ - 2.658.109.798 ₫
 31. Nhẫn Jomairys Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  4.68 crt - AAAA

  33.647.597,00 ₫
  8.762.493  - 2.579.880.001  8.762.493 ₫ - 2.579.880.001 ₫
 32. Nhẫn Jorgelina Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Jorgelina

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  7.752 crt - AAAA

  60.065.125,00 ₫
  15.060.350  - 4.376.002.073  15.060.350 ₫ - 4.376.002.073 ₫
 33. Nhẫn Josafina Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Josafina

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  4.8 crt - AAAA

  37.768.214,00 ₫
  9.867.741  - 2.591.032.517  9.867.741 ₫ - 2.591.032.517 ₫
 34. Nhẫn Joscelin Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Joscelin

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  4.91 crt - AAAA

  59.913.451,00 ₫
  15.304.218  - 2.670.100.438  15.304.218 ₫ - 2.670.100.438 ₫
 35. Nhẫn Ledina Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Ledina

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  4.5 crt - AAAA

  36.097.635,00 ₫
  11.506.687  - 2.604.780.517  11.506.687 ₫ - 2.604.780.517 ₫
 36. Nhẫn Lusiana Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Lusiana

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.62 crt - AAAA

  34.185.081,00 ₫
  11.893.848  - 2.603.780.171  11.893.848 ₫ - 2.603.780.171 ₫
 37. Nhẫn Zurielys Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Zurielys

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Đen

  0.64 crt - AAAA

  26.740.071,00 ₫
  10.736.691  - 1.111.411.954  10.736.691 ₫ - 1.111.411.954 ₫
 38. Nhẫn Valeska Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Valeska

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.11 crt - AAAA

  27.076.132,00 ₫
  8.743.027  - 2.060.808.333  8.743.027 ₫ - 2.060.808.333 ₫
 39. Nhẫn Loncro Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Loncro

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.76 crt - AAAA

  28.335.487,00 ₫
  7.749.980  - 1.094.987.341  7.749.980 ₫ - 1.094.987.341 ₫
 40. Nhẫn Kalidah Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Kalidah

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.064 crt - AAAA

  28.422.274,00 ₫
  9.299.977  - 1.780.427.444  9.299.977 ₫ - 1.780.427.444 ₫
 41. Nhẫn Idania Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Idania

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Đen

  0.888 crt - AAAA

  29.491.022,00 ₫
  9.082.604  - 2.416.499.091  9.082.604 ₫ - 2.416.499.091 ₫
 42. Nhẫn Anmolika Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Anmolika

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.956 crt - AAAA

  22.779.238,00 ₫
  6.321.107  - 1.726.084.297  6.321.107 ₫ - 1.726.084.297 ₫
 43. Nhẫn Dorenda Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Dorenda

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.945 crt - AAAA

  35.235.174,00 ₫
  9.793.932  - 1.415.449.683  9.793.932 ₫ - 1.415.449.683 ₫
 44. Nhẫn Danika Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Danika

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.602 crt - AAAA

  20.692.300,00 ₫
  6.557.676  - 1.065.463.606  6.557.676 ₫ - 1.065.463.606 ₫
 45. Nhẫn Anisah Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.1 crt - AAAA

  30.961.262,00 ₫
  10.338.986  - 1.144.842.450  10.338.986 ₫ - 1.144.842.450 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Leveria Ø6 mm Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Leveria Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Trai Hồng

  0.8 crt - AAAA

  25.853.547,00 ₫
  9.793.932  - 274.568.061  9.793.932 ₫ - 274.568.061 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Leveria Ø8 mm Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Leveria Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Trai Trắng

  0.8 crt - AAAA

  25.463.953,00 ₫
  9.606.570  - 270.931.669  9.606.570 ₫ - 270.931.669 ₫
 49. Nhẫn Anacelis Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Anacelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - AAAA

  29.278.788,00 ₫
  12.391.318  - 1.127.255.277  12.391.318 ₫ - 1.127.255.277 ₫
 50. Nhẫn Corissa Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Corissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.708 crt - AAAA

  37.265.066,00 ₫
  10.430.639  - 3.436.068.431  10.430.639 ₫ - 3.436.068.431 ₫
 51. Nhẫn Etheldra Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Etheldra

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.08 crt - AAAA

  27.156.971,00 ₫
  9.449.218  - 2.064.255.478  9.449.218 ₫ - 2.064.255.478 ₫
 52. Nhẫn Fredith Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Fredith

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.125 crt - AAAA

  34.540.069,00 ₫
  11.655.928  - 2.101.971.238  11.655.928 ₫ - 2.101.971.238 ₫
 53. Nhẫn Marnie Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Marnie

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  3.18 crt - AAAA

  46.123.810,00 ₫
  12.614.097  - 4.868.213.089  12.614.097 ₫ - 4.868.213.089 ₫
 54. Nhẫn Olliana Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Olliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAAA

  31.099.148,00 ₫
  11.176.573  - 2.111.096.025  11.176.573 ₫ - 2.111.096.025 ₫
 55. Nhẫn Ronnica Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Ronnica

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAAA

  27.465.457,00 ₫
  7.338.757  - 3.526.288.868  7.338.757 ₫ - 3.526.288.868 ₫
 56. Nhẫn Sempronia Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Sempronia

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.63 crt - AAAA

  24.602.572,00 ₫
  10.258.688  - 436.610.675  10.258.688 ₫ - 436.610.675 ₫
 57. Nhẫn Shirlette Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Shirlette

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.6 crt - AAAA

  26.253.956,00 ₫
  10.154.868  - 1.117.522.175  10.154.868 ₫ - 1.117.522.175 ₫
 58. Nhẫn Taldina Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.435 crt - AAAA

  16.815.551,00 ₫
  6.578.494  - 368.073.421  6.578.494 ₫ - 368.073.421 ₫
 59. Nhẫn Tivona Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Tivona

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAAA

  30.967.751,00 ₫
  10.085.384  - 5.474.396.010  10.085.384 ₫ - 5.474.396.010 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Veruca Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Veruca

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.304 crt - AAAA

  36.815.182,00 ₫
  10.850.514  - 2.111.447.499  10.850.514 ₫ - 2.111.447.499 ₫
 62. Nhẫn Semasia Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.06 crt - AAAA

  29.141.982,00 ₫
  8.115.243  - 433.231.125  8.115.243 ₫ - 433.231.125 ₫
 63. Nhẫn Seneca Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.77 crt - AAAA

  27.210.502,00 ₫
  8.482.937  - 375.751.753  8.482.937 ₫ - 375.751.753 ₫
 64. Nhẫn Shaune Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Shaune

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2 crt - AAAA

  44.271.818,00 ₫
  10.957.849  - 791.801.258  10.957.849 ₫ - 791.801.258 ₫
 65. Nhẫn Soterios Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.66 crt - AAAA

  25.651.855,00 ₫
  6.683.395  - 236.257.495  6.683.395 ₫ - 236.257.495 ₫
 66. Nhẫn Spencre Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.59 crt - AAAA

  27.093.166,00 ₫
  11.544.538  - 490.331.981  11.544.538 ₫ - 490.331.981 ₫

You’ve viewed 60 of 429 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng