Đang tải...
Tìm thấy 6589 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  20.182.544,00 ₫
  9.594.294  - 117.933.401  9.594.294 ₫ - 117.933.401 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.117.111,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  12.562.015,00 ₫
  6.495.252  - 225.621.568  6.495.252 ₫ - 225.621.568 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  12.906.164,00 ₫
  7.356.191  - 75.395.865  7.356.191 ₫ - 75.395.865 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Cie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.11 crt - AAA

  22.424.043,00 ₫
  11.332.021  - 126.735.244  11.332.021 ₫ - 126.735.244 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.05 crt - AAA

  13.075.974,00 ₫
  7.743.359  - 77.178.875  7.743.359 ₫ - 77.178.875 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Pullapli

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  10.912.022,00 ₫
  5.858.462  - 61.131.779  5.858.462 ₫ - 61.131.779 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.1 crt - AAA

  14.367.948,00 ₫
  7.274.682  - 85.372.230  7.274.682 ₫ - 85.372.230 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  15.644.923,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  18.038.404,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.75 crt - AAA

  12.923.711,00 ₫
  5.179.220  - 121.839.039  5.179.220 ₫ - 121.839.039 ₫
 13. Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring B

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  12.322.865,00 ₫
  5.281.107  - 77.504.348  5.281.107 ₫ - 77.504.348 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  2 crt - AAA

  26.341.005,00 ₫
  6.622.609  - 2.052.443.096  6.622.609 ₫ - 2.052.443.096 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  16.550.864,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.821.541,00 ₫
  6.732.420  - 75.608.127  6.732.420 ₫ - 75.608.127 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.022 crt - AAA

  8.647.599,00 ₫
  4.409.412  - 44.985.633  4.409.412 ₫ - 44.985.633 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Dajana Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Dajana

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.89 crt - AA

  27.199.114,00 ₫
  9.314.672  - 1.830.981.885  9.314.672 ₫ - 1.830.981.885 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.565 crt - AAA

  19.794.244,00 ₫
  5.094.315  - 190.612.299  5.094.315 ₫ - 190.612.299 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.105 crt - AAA

  10.061.272,00 ₫
  5.377.332  - 62.178.949  5.377.332 ₫ - 62.178.949 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Talmeri - A

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - AAA

  11.711.263,00 ₫
  5.943.367  - 74.971.337  5.943.367 ₫ - 74.971.337 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - AAA

  16.171.054,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Chiefly

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.102 crt - AAA

  9.346.368,00 ₫
  4.387.903  - 51.084.658  4.387.903 ₫ - 51.084.658 ₫
 26. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING B

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.255 crt - AAA

  14.187.667,00 ₫
  6.724.496  - 92.178.805  6.724.496 ₫ - 92.178.805 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Desierto

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  13.247.767,00 ₫
  7.195.720  - 81.325.085  7.195.720 ₫ - 81.325.085 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  13.193.143,00 ₫
  6.846.759  - 170.631.260  6.846.759 ₫ - 170.631.260 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Sonia Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Sonia

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  2.88 crt - AAA

  48.811.749,00 ₫
  11.984.943  - 317.333.398  11.984.943 ₫ - 317.333.398 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.11 crt - AAA

  14.614.740,00 ₫
  7.936.942  - 88.287.311  7.936.942 ₫ - 88.287.311 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Reperto

  14K Vàng và Rhodium Đen & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.192 crt - AAA

  18.348.307,00 ₫
  8.171.281  - 99.041.977  8.171.281 ₫ - 99.041.977 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.37 crt - AAA

  21.253.198,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  13.451.822,00 ₫
  6.350.913  - 217.781.983  6.350.913 ₫ - 217.781.983 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Rozarano

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  8.229.865,00 ₫
  4.495.450  - 51.353.527  4.495.450 ₫ - 51.353.527 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Suzi

  14K Vàng và Rhodium Đen & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.208 crt - AAA

  26.534.872,00 ₫
  12.451.638  - 156.353.024  12.451.638 ₫ - 156.353.024 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Cosultera

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.04 crt - AAA

  11.472.114,00 ₫
  6.049.499  - 63.891.202  6.049.499 ₫ - 63.891.202 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.124 crt - AAA

  16.442.751,00 ₫
  8.105.621  - 89.575.042  8.105.621 ₫ - 89.575.042 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.28 crt - AAA

  9.667.312,00 ₫
  4.689.034  - 71.178.907  4.689.034 ₫ - 71.178.907 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.09 crt - AAA

  12.561.166,00 ₫
  6.219.309  - 73.230.780  6.219.309 ₫ - 73.230.780 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.5 crt - AA

  22.456.023,00 ₫
  8.049.018  - 410.531.070  8.049.018 ₫ - 410.531.070 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Roplat

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.182 crt - AAA

  15.266.812,00 ₫
  7.492.888  - 224.418.741  7.492.888 ₫ - 224.418.741 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Annette

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  15.974.074,00 ₫
  8.216.564  - 94.669.358  8.216.564 ₫ - 94.669.358 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.049 crt - AAA

  11.854.471,00 ₫
  6.495.252  - 67.386.470  6.495.252 ₫ - 67.386.470 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Ariassna

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.09 crt - AAA

  13.655.595,00 ₫
  7.924.490  - 82.103.380  7.924.490 ₫ - 82.103.380 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.476 crt - AAA

  20.692.259,00 ₫
  8.619.581  - 120.947.536  8.619.581 ₫ - 120.947.536 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Edrie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.156 crt - AAA

  12.223.526,00 ₫
  6.237.706  - 78.480.758  6.237.706 ₫ - 78.480.758 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Hannah

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  14.310.213,00 ₫
  7.811.849  - 81.891.115  7.811.849 ₫ - 81.891.115 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Olivia

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.22 crt - AAA

  14.184.554,00 ₫
  7.506.756  - 92.136.350  7.506.756 ₫ - 92.136.350 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Zalyssa

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.76 crt - AAA

  25.034.311,00 ₫
  8.482.034  - 686.699.567  8.482.034 ₫ - 686.699.567 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Shannan

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.28 crt - AAA

  14.303.704,00 ₫
  7.505.624  - 81.226.022  7.505.624 ₫ - 81.226.022 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.324 crt - AAA

  19.194.812,00 ₫
  8.499.015  - 127.612.596  8.499.015 ₫ - 127.612.596 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Maclovia

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.18 crt - AAA

  18.540.758,00 ₫
  7.332.417  - 96.664.629  7.332.417 ₫ - 96.664.629 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Cecila

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  12.6 crt - A

  285.000.629,00 ₫
  17.494.445  - 11.313.356.755  17.494.445 ₫ - 11.313.356.755 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Treecko

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.774 crt - AAA

  32.319.468,00 ₫
  10.514.666  - 191.291.542  10.514.666 ₫ - 191.291.542 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Akane

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.292 crt - AAA

  77.992.553,00 ₫
  12.735.788  - 228.296.083  12.735.788 ₫ - 228.296.083 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Fredith

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.125 crt - AA

  38.029.629,00 ₫
  13.702.575  - 2.216.904.580  13.702.575 ₫ - 2.216.904.580 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.68 crt - AAA

  19.557.074,00 ₫
  7.259.399  - 670.779.835  7.259.399 ₫ - 670.779.835 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Sweold - B Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Sweold - B

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.356 crt - AAA

  16.234.732,00 ₫
  7.917.414  - 94.202.377  7.917.414 ₫ - 94.202.377 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Sanmarina

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.11 crt - AAA

  9.299.389,00 ₫
  4.689.034  - 51.594.094  4.689.034 ₫ - 51.594.094 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Lytop

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.05 crt - AAA

  8.806.655,00 ₫
  4.452.431  - 59.702.541  4.452.431 ₫ - 59.702.541 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.636.165,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 65. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Siunata

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  8.780.051,00 ₫
  5.011.674  - 50.193.155  5.011.674 ₫ - 50.193.155 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Crownn

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.166 crt - AAA

  15.673.507,00 ₫
  6.022.612  - 74.886.431  6.022.612 ₫ - 74.886.431 ₫

You’ve viewed 60 of 6589 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng