Đang tải...
Tìm thấy 429 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Darcie Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Darcie

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  12.842 crt - AAAA

  63.872.119,00 ₫
  13.153.203  - 10.757.793.444  13.153.203 ₫ - 10.757.793.444 ₫
 2. Nhẫn Rabin Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Rabin

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  4.333 crt - AAAA

  48.427.041,00 ₫
  11.914.937  - 7.154.126.426  11.914.937 ₫ - 7.154.126.426 ₫
 3. Nhẫn Jermelia Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Jermelia

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  4.728 crt - AAAA

  50.468.288,00 ₫
  14.368.219  - 2.644.267.169  14.368.219 ₫ - 2.644.267.169 ₫
 4. Nhẫn Josafina Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Josafina

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  4.8 crt - AAAA

  42.472.546,00 ₫
  9.867.741  - 2.591.032.517  9.867.741 ₫ - 2.591.032.517 ₫
 5. Nhẫn Edolie Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Edolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire Trắng

  11.18 crt - AAAA

  93.462.368,00 ₫
  14.402.285  - 15.040.817.379  14.402.285 ₫ - 15.040.817.379 ₫
 6. Nhẫn Leila Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Leila

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  3.42 crt - AAAA

  418.447.897,00 ₫
  10.088.898  - 1.181.963.410  10.088.898 ₫ - 1.181.963.410 ₫
 7. Bộ Nhẫn Cưới Sumptuous Nhẫn A Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sumptuous Nhẫn A

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.052 crt - AAAA

  37.126.371,00 ₫
  9.138.299  - 196.689.741  9.138.299 ₫ - 196.689.741 ₫
 8. Nhẫn Crocus Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Crocus

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.845 crt - AAAA

  31.750.994,00 ₫
  8.617.038  - 2.409.645.368  8.617.038 ₫ - 2.409.645.368 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Oblangus Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Oblangus

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.004 crt - AAAA

  30.844.194,00 ₫
  8.781.419  - 425.120.205  8.781.419 ₫ - 425.120.205 ₫
 11. Nhẫn Primrose Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Primrose

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.06 crt - AAAA

  46.765.924,00 ₫
  9.586.022  - 243.381.586  9.586.022 ₫ - 243.381.586 ₫
 12. Nhẫn Autya Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Autya

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Đen

  1.584 crt - AAAA

  47.411.013,00 ₫
  11.301.211  - 2.176.591.683  11.301.211 ₫ - 2.176.591.683 ₫
 13. Nhẫn Clematis Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.776 crt - AAAA

  19.644.370,00 ₫
  7.887.867  - 284.544.495  7.887.867 ₫ - 284.544.495 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Aubina Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Aubina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.74 crt - AAAA

  30.885.290,00 ₫
  9.921.273  - 196.473.449  9.921.273 ₫ - 196.473.449 ₫
 16. Nhẫn Alceste Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Alceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.932 crt - AAAA

  64.733.500,00 ₫
  11.261.197  - 2.917.213.055  11.261.197 ₫ - 2.917.213.055 ₫
 17. Nhẫn Rudolfia Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Rudolfia

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.68 crt - AAAA

  31.048.048,00 ₫
  12.266.410  - 332.926.111  12.266.410 ₫ - 332.926.111 ₫
 18. Nhẫn Fredonia Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Fredonia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.13 crt - AAAA

  43.326.084,00 ₫
  13.318.125  - 332.263.718  13.318.125 ₫ - 332.263.718 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Frolinde Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Frolinde

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1 crt - AAAA

  66.662.816,00 ₫
  8.278.272  - 247.910.181  8.278.272 ₫ - 247.910.181 ₫
 21. Nhẫn Gianalis Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Gianalis

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.896 crt - AAAA

  29.165.505,00 ₫
  9.510.050  - 434.677.571  9.510.050 ₫ - 434.677.571 ₫
 22. Nhẫn Jasna Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Jasna

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1 crt - AAAA

  33.005.484,00 ₫
  9.745.537  - 445.640.827  9.745.537 ₫ - 445.640.827 ₫
 23. Nhẫn Olivett Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Olivett

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - AAAA

  31.228.112,00 ₫
  8.505.648  - 253.385.053  8.505.648 ₫ - 253.385.053 ₫
 24. Nhẫn Salvina Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.59 crt - AAAA

  28.328.457,00 ₫
  8.072.254  - 255.101.858  8.072.254 ₫ - 255.101.858 ₫
 25. Nhẫn Addiena Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Addiena

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.497 crt - AAAA

  29.009.775,00 ₫
  11.223.886  - 162.907.765  11.223.886 ₫ - 162.907.765 ₫
 26. Nhẫn Adette Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Adette

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.44 crt - AAAA

  31.255.148,00 ₫
  12.020.379  - 237.920.235  12.020.379 ₫ - 237.920.235 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Alkida Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Alkida

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire Trắng

  4.82 crt - AAAA

  36.981.726,00 ₫
  9.691.194  - 2.604.753.486  9.691.194 ₫ - 2.604.753.486 ₫
 29. Nhẫn Aretha Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Aretha

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire Trắng

  4.86 crt - AAAA

  49.706.403,00 ₫
  16.546.271  - 2.674.412.747  16.546.271 ₫ - 2.674.412.747 ₫
 30. Nhẫn Jhamilet Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Jhamilet

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire Trắng

  4.71 crt - AAAA

  49.764.260,00 ₫
  14.832.163  - 2.658.109.798  14.832.163 ₫ - 2.658.109.798 ₫
 31. Nhẫn Jomairys Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  4.68 crt - AAAA

  38.351.929,00 ₫
  8.762.493  - 2.579.880.001  8.762.493 ₫ - 2.579.880.001 ₫
 32. Nhẫn Jorgelina Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Jorgelina

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  7.752 crt - AAAA

  63.985.402,00 ₫
  15.060.350  - 4.376.002.073  15.060.350 ₫ - 4.376.002.073 ₫
 33. Nhẫn Joscelin Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Joscelin

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  4.91 crt - AAAA

  64.617.783,00 ₫
  15.304.218  - 2.670.100.438  15.304.218 ₫ - 2.670.100.438 ₫
 34. Nhẫn Ledina Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Ledina

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  4.5 crt - AAAA

  40.801.967,00 ₫
  11.506.687  - 2.604.780.517  11.506.687 ₫ - 2.604.780.517 ₫
 35. Nhẫn Lusiana Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Lusiana

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.62 crt - AAAA

  38.889.413,00 ₫
  11.893.848  - 2.603.780.171  11.893.848 ₫ - 2.603.780.171 ₫
 36. Nhẫn Zurielys Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Zurielys

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Đen

  0.64 crt - AAAA

  27.740.417,00 ₫
  10.736.691  - 1.111.411.954  10.736.691 ₫ - 1.111.411.954 ₫
 37. Nhẫn Valeska Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Valeska

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.11 crt - AAAA

  29.103.861,00 ₫
  8.743.027  - 2.060.808.333  8.743.027 ₫ - 2.060.808.333 ₫
 38. Nhẫn Loncro Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Loncro

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.76 crt - AAAA

  29.335.833,00 ₫
  7.749.980  - 1.094.987.341  7.749.980 ₫ - 1.094.987.341 ₫
 39. Nhẫn Kalidah Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Kalidah

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.064 crt - AAAA

  29.206.329,00 ₫
  9.299.977  - 1.780.427.444  9.299.977 ₫ - 1.780.427.444 ₫
 40. Nhẫn Idania Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Idania

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Đen

  0.888 crt - AAAA

  30.275.077,00 ₫
  9.082.604  - 2.416.499.091  9.082.604 ₫ - 2.416.499.091 ₫
 41. Nhẫn Anmolika Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Anmolika

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.956 crt - AAAA

  23.563.293,00 ₫
  6.321.107  - 1.726.084.297  6.321.107 ₫ - 1.726.084.297 ₫
 42. Nhẫn Dorenda Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Dorenda

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.945 crt - AAAA

  36.019.229,00 ₫
  9.793.932  - 1.415.449.683  9.793.932 ₫ - 1.415.449.683 ₫
 43. Nhẫn Danika Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Danika

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.602 crt - AAAA

  21.692.646,00 ₫
  6.557.676  - 1.065.463.606  6.557.676 ₫ - 1.065.463.606 ₫
 44. Nhẫn Anisah Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.1 crt - AAAA

  31.745.317,00 ₫
  10.338.986  - 1.144.842.450  10.338.986 ₫ - 1.144.842.450 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Leveria Ø6 mm Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Leveria Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Ngọc Trai Hồng

  0.8 crt - AAAA

  26.637.602,00 ₫
  9.793.932  - 274.568.061  9.793.932 ₫ - 274.568.061 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Leveria Ø8 mm Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Leveria Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Ngọc Trai Trắng

  0.8 crt - AAAA

  26.248.008,00 ₫
  9.606.570  - 270.931.669  9.606.570 ₫ - 270.931.669 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Anacelis Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Anacelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - AAAA

  30.279.134,00 ₫
  12.391.318  - 1.127.255.277  12.391.318 ₫ - 1.127.255.277 ₫
 49. Nhẫn Corissa Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Corissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.708 crt - AAAA

  38.833.177,00 ₫
  10.430.639  - 3.436.068.431  10.430.639 ₫ - 3.436.068.431 ₫
 50. Nhẫn Etheldra Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Etheldra

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.08 crt - AAAA

  29.184.700,00 ₫
  9.449.218  - 2.064.255.478  9.449.218 ₫ - 2.064.255.478 ₫
 51. Nhẫn Fredith Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Fredith

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.125 crt - AAAA

  36.567.798,00 ₫
  11.655.928  - 2.101.971.238  11.655.928 ₫ - 2.101.971.238 ₫
 52. Nhẫn Marnie Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Marnie

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  3.18 crt - AAAA

  46.907.865,00 ₫
  12.614.097  - 4.868.213.089  12.614.097 ₫ - 4.868.213.089 ₫
 53. Nhẫn Olliana Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Olliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAAA

  33.126.877,00 ₫
  11.176.573  - 2.111.096.025  11.176.573 ₫ - 2.111.096.025 ₫
 54. Nhẫn Ronnica Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Ronnica

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAAA

  28.249.512,00 ₫
  7.338.757  - 3.526.288.868  7.338.757 ₫ - 3.526.288.868 ₫
 55. Nhẫn Sempronia Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Sempronia

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.63 crt - AAAA

  25.792.174,00 ₫
  10.258.688  - 436.610.675  10.258.688 ₫ - 436.610.675 ₫
 56. Nhẫn Shirlette Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Shirlette

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.6 crt - AAAA

  27.254.302,00 ₫
  10.154.868  - 1.117.522.175  10.154.868 ₫ - 1.117.522.175 ₫
 57. Nhẫn Taldina Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.435 crt - AAAA

  18.005.153,00 ₫
  6.578.494  - 368.073.421  6.578.494 ₫ - 368.073.421 ₫
 58. Nhẫn Tivona Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Tivona

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAAA

  32.211.425,00 ₫
  10.085.384  - 5.474.396.010  10.085.384 ₫ - 5.474.396.010 ₫
 59. Nhẫn Veruca Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Veruca

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.304 crt - AAAA

  38.842.911,00 ₫
  10.850.514  - 2.111.447.499  10.850.514 ₫ - 2.111.447.499 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Jaume Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.04 crt - AAAA

  28.897.033,00 ₫
  8.671.110  - 426.228.694  8.671.110 ₫ - 426.228.694 ₫
 62. Nhẫn Semasia Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.06 crt - AAAA

  30.277.511,00 ₫
  8.115.243  - 433.231.125  8.115.243 ₫ - 433.231.125 ₫
 63. Nhẫn Seneca Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.77 crt - AAAA

  27.561.975,00 ₫
  8.482.937  - 375.751.753  8.482.937 ₫ - 375.751.753 ₫
 64. Nhẫn Shaune Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Shaune

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2 crt - AAAA

  46.542.875,00 ₫
  10.957.849  - 791.801.258  10.957.849 ₫ - 791.801.258 ₫
 65. Nhẫn Soterios Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.66 crt - AAAA

  26.219.619,00 ₫
  6.683.395  - 236.257.495  6.683.395 ₫ - 236.257.495 ₫
 66. Nhẫn Spencre Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.59 crt - AAAA

  27.877.221,00 ₫
  11.544.538  - 490.331.981  11.544.538 ₫ - 490.331.981 ₫

You’ve viewed 60 of 429 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng