Đang tải...
Tìm thấy 445 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Ofre - A Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Ofre - A

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - AAAA

  22.493.947,00 ₫
  8.334.299  - 1.430.837.551  8.334.299 ₫ - 1.430.837.551 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Alkida

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire Trắng

  4.82 crt - AAAA

  41.048.294,00 ₫
  11.339.380  - 2.740.034.182  11.339.380 ₫ - 2.740.034.182 ₫
 3. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Guluve - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.8 crt - AAAA

  25.113.841,00 ₫
  7.556.567  - 1.636.662.046  7.556.567 ₫ - 1.636.662.046 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Darcie

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  12.842 crt - AAAA

  70.672.588,00 ₫
  15.472.567  - 11.279.536.157  15.472.567 ₫ - 11.279.536.157 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Rabin

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  4.333 crt - AAAA

  53.548.330,00 ₫
  13.889.084  - 7.505.299.331  13.889.084 ₫ - 7.505.299.331 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Edolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire Trắng

  11.18 crt - AAAA

  101.358.763,00 ₫
  16.958.410  - 15.764.925.280  16.958.410 ₫ - 15.764.925.280 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Jermelia

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  4.728 crt - AAAA

  55.907.563,00 ₫
  16.755.486  - 2.785.642.453  16.755.486 ₫ - 2.785.642.453 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Josafina

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  4.8 crt - AAAA

  45.943.365,00 ₫
  11.201.267  - 2.720.788.984  11.201.267 ₫ - 2.720.788.984 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Leila

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  3.42 crt - AAAA

  440.108.383,00 ₫
  11.765.604  - 1.249.168.602  11.765.604 ₫ - 1.249.168.602 ₫
 11. Glamira Bộ cô dâu Sumptuous Ring A

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.052 crt - AAAA

  43.352.622,00 ₫
  10.669.760  - 220.895.174  10.669.760 ₫ - 220.895.174 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Crocus

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.845 crt - AAAA

  35.387.377,00 ₫
  10.070.895  - 2.534.733.266  10.070.895 ₫ - 2.534.733.266 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Oblangus

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.004 crt - AAAA

  34.629.456,00 ₫
  10.262.214  - 456.818.582  10.262.214 ₫ - 456.818.582 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Primrose

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.06 crt - AAAA

  51.512.867,00 ₫
  11.284.474  - 269.418.526  11.284.474 ₫ - 269.418.526 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Autya

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Đen

  1.584 crt - AAAA

  52.113.996,00 ₫
  12.873.051  - 2.292.682.526  12.873.051 ₫ - 2.292.682.526 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.776 crt - AAAA

  22.269.232,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Aubina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.74 crt - AAAA

  35.729.262,00 ₫
  11.655.793  - 220.980.078  11.655.793 ₫ - 220.980.078 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Alceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.932 crt - AAAA

  72.278.995,00 ₫
  12.906.731  - 3.069.876.957  12.906.731 ₫ - 3.069.876.957 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Rudolfia

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.68 crt - AAAA

  35.578.414,00 ₫
  14.367.384  - 366.125.616  14.367.384 ₫ - 366.125.616 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Fredonia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.13 crt - AAAA

  49.357.971,00 ₫
  15.775.396  - 370.738.806  15.775.396 ₫ - 370.738.806 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Frolinde

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1 crt - AAAA

  71.896.072,00 ₫
  9.746.557  - 271.611.912  9.746.557 ₫ - 271.611.912 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Gianalis

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.896 crt - AAAA

  32.940.408,00 ₫
  11.187.682  - 468.818.532  11.187.682 ₫ - 468.818.532 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Jasna

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1 crt - AAAA

  36.923.031,00 ₫
  11.415.228  - 480.082.628  11.415.228 ₫ - 480.082.628 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Olivett

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - AAAA

  34.914.172,00 ₫
  10.007.499  - 277.979.809  10.007.499 ₫ - 277.979.809 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.59 crt - AAAA

  31.433.905,00 ₫
  9.441.747  - 277.229.810  9.441.747 ₫ - 277.229.810 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Addiena

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.497 crt - AAAA

  32.962.766,00 ₫
  13.056.730  - 185.956.664  13.056.730 ₫ - 185.956.664 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Adette

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.44 crt - AAAA

  35.646.905,00 ₫
  14.036.254  - 265.824.208  14.036.254 ₫ - 265.824.208 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Aretha

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire Trắng

  4.86 crt - AAAA

  56.036.903,00 ₫
  19.521.416  - 2.822.505.489  19.521.416 ₫ - 2.822.505.489 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Jhamilet

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire Trắng

  4.71 crt - AAAA

  55.726.716,00 ₫
  17.329.163  - 2.803.316.901  17.329.163 ₫ - 2.803.316.901 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  4.68 crt - AAAA

  41.926.497,00 ₫
  10.123.536  - 2.710.812.618  10.123.536 ₫ - 2.710.812.618 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Jorgelina

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  7.752 crt - AAAA

  70.613.437,00 ₫
  17.595.765  - 4.601.610.265  17.595.765 ₫ - 4.601.610.265 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Joscelin

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  4.91 crt - AAAA

  73.285.689,00 ₫
  17.968.216  - 2.820.156.439  17.968.216 ₫ - 2.820.156.439 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Ledina

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  4.5 crt - AAAA

  45.862.989,00 ₫
  13.584.840  - 2.744.732.270  13.584.840 ₫ - 2.744.732.270 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Lusiana

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.62 crt - AAAA

  43.453.095,00 ₫
  13.958.424  - 2.741.350.209  13.958.424 ₫ - 2.741.350.209 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Zurielys

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Đen

  0.64 crt - AAAA

  31.633.999,00 ₫
  12.586.355  - 1.178.286.866  12.586.355 ₫ - 1.178.286.866 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Valeska

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.11 crt - AAAA

  32.208.524,00 ₫
  10.136.555  - 2.167.235.009  10.136.555 ₫ - 2.167.235.009 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Loncro

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.76 crt - AAAA

  32.303.052,00 ₫
  8.879.391  - 1.155.362.442  8.879.391 ₫ - 1.155.362.442 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Kalidah

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.064 crt - AAAA

  33.020.219,00 ₫
  10.912.023  - 1.877.764.679  10.912.023 ₫ - 1.877.764.679 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Idania

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Đen

  0.888 crt - AAAA

  33.953.611,00 ₫
  10.647.119  - 2.542.544.552  10.647.119 ₫ - 2.542.544.552 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Anmolika

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.956 crt - AAAA

  26.227.231,00 ₫
  7.330.153  - 1.814.510.263  7.330.153 ₫ - 1.814.510.263 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Dorenda

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.945 crt - AAAA

  40.151.977,00 ₫
  11.429.096  - 1.495.705.171  11.429.096 ₫ - 1.495.705.171 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Danika

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.602 crt - AAAA

  24.539.316,00 ₫
  7.595.623  - 1.124.032.403  7.595.623 ₫ - 1.124.032.403 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.1 crt - AAAA

  35.752.187,00 ₫
  12.035.320  - 1.212.857.457  12.035.320 ₫ - 1.212.857.457 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Leveria Ø6 mm Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Leveria Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Ngọc Trai Hồng

  0.8 crt - AAAA

  30.627.872,00 ₫
  11.571.737  - 303.125.917  11.571.737 ₫ - 303.125.917 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Leveria Ø8 mm Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Leveria Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Ngọc Trai Trắng

  0.8 crt - AAAA

  30.071.743,00 ₫
  11.304.285  - 298.470.281  11.304.285 ₫ - 298.470.281 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Anacelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - AAAA

  34.995.964,00 ₫
  14.684.081  - 1.198.904.692  14.684.081 ₫ - 1.198.904.692 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Corissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.708 crt - AAAA

  43.690.828,00 ₫
  12.311.262  - 3.614.289.468  12.311.262 ₫ - 3.614.289.468 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Etheldra

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.08 crt - AAAA

  32.552.674,00 ₫
  11.037.683  - 2.172.329.323  11.037.683 ₫ - 2.172.329.323 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Fredith

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.125 crt - AAAA

  41.171.123,00 ₫
  13.702.575  - 2.216.904.580  13.702.575 ₫ - 2.216.904.580 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Marnie

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  3.18 crt - AAAA

  52.662.483,00 ₫
  14.943.324  - 5.116.433.290  14.943.324 ₫ - 5.116.433.290 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Olliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAAA

  37.161.331,00 ₫
  12.970.126  - 2.224.121.528  12.970.126 ₫ - 2.224.121.528 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Ronnica

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAAA

  31.128.813,00 ₫
  8.538.072  - 3.700.241.894  8.538.072 ₫ - 3.700.241.894 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Sempronia

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.63 crt - AAAA

  29.409.197,00 ₫
  11.989.753  - 470.842.100  11.989.753 ₫ - 470.842.100 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Shirlette

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.6 crt - AAAA

  31.570.037,00 ₫
  12.022.584  - 1.187.230.215  12.022.584 ₫ - 1.187.230.215 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.435 crt - AAAA

  20.421.693,00 ₫
  7.561.945  - 391.880.216  7.561.945 ₫ - 391.880.216 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Tivona

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAAA

  35.980.582,00 ₫
  11.817.679  - 5.743.557.680  11.817.679 ₫ - 5.743.557.680 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Veruca

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.304 crt - AAAA

  43.330.264,00 ₫
  12.723.618  - 2.225.550.772  12.723.618 ₫ - 2.225.550.772 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.04 crt - AAAA

  31.992.015,00 ₫
  10.087.875  - 456.153.490  10.087.875 ₫ - 456.153.490 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.06 crt - AAAA

  33.548.329,00 ₫
  9.443.162  - 464.120.435  9.443.162 ₫ - 464.120.435 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.77 crt - AAAA

  30.631.551,00 ₫
  9.885.235  - 403.526.386  9.885.235 ₫ - 403.526.386 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Shaune

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2 crt - AAAA

  51.279.377,00 ₫
  12.837.674  - 843.505.430  12.837.674 ₫ - 843.505.430 ₫

You’ve viewed 60 of 445 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng