Đang tải...
Tìm thấy 1638 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Rachel Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Rachel

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.54 crt - AAA

  11.754.340,00 ₫
  6.402.216  - 206.936.530  6.402.216 ₫ - 206.936.530 ₫
 2. Nhẫn Angelina Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.07 crt - AAA

  11.241.459,00 ₫
  6.683.395  - 68.712.981  6.683.395 ₫ - 68.712.981 ₫
 3. Nhẫn Anmolika Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Anmolika

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.956 crt - AAA

  14.506.102,00 ₫
  6.321.107  - 1.726.084.297  6.321.107 ₫ - 1.726.084.297 ₫
 4. Nhẫn Sueann Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.5 crt - AAA

  13.759.088,00 ₫
  7.027.298  - 385.282.086  7.027.298 ₫ - 385.282.086 ₫
 5. Nhẫn Scarlett Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Scarlett

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.75 crt - AAA

  23.221.283,00 ₫
  8.869.828  - 192.431.504  8.869.828 ₫ - 192.431.504 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Dajana Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Dajana

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.89 crt - AAA

  17.596.634,00 ₫
  7.997.364  - 1.739.183.433  7.997.364 ₫ - 1.739.183.433 ₫
 7. Nhẫn Gaby Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.116 crt - AAA

  13.128.870,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 8. Nhẫn Alhertine Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.05 crt - AAA

  11.043.823,00 ₫
  6.661.766  - 66.833.955  6.661.766 ₫ - 66.833.955 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Ellura Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  13.807.753,00 ₫
  6.269.198  - 820.189.468  6.269.198 ₫ - 820.189.468 ₫
 11. Nhẫn Azaria Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  4.858 crt - AAA

  30.508.941,00 ₫
  8.253.668  - 2.592.952.097  8.253.668 ₫ - 2.592.952.097 ₫
 12. Nhẫn Edera Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Edera

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.3 crt - AAA

  11.209.827,00 ₫
  6.368.692  - 88.003.451  6.368.692 ₫ - 88.003.451 ₫
 13. Nhẫn Allona Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Allona

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.2 crt - AAA

  13.045.867,00 ₫
  7.066.230  - 97.533.772  7.066.230 ₫ - 97.533.772 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Bộ Nhẫn Cưới Grande Nhẫn B Đá Garnet

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Grande Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.44 crt - AAA

  16.459.213,00 ₫
  7.697.260  - 99.142.443  7.697.260 ₫ - 99.142.443 ₫
 16. Nhẫn Tortilla Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Tortilla

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.4 crt - AAA

  9.945.334,00 ₫
  5.273.447  - 73.903.967  5.273.447 ₫ - 73.903.967 ₫
 17. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Đá Garnet

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.445 crt - AAA

  17.358.712,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 18. Nhẫn Desierto Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Desierto

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  11.241.459,00 ₫
  6.265.683  - 71.605.875  6.265.683 ₫ - 71.605.875 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Relibunbol Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Relibunbol

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.208 crt - AAA

  9.956.149,00 ₫
  5.576.255  - 80.392.703  5.576.255 ₫ - 80.392.703 ₫
  Mới

 21. Nhẫn Dossil Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Dossil

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  10.614.214,00 ₫
  5.860.137  - 256.183.314  5.860.137 ₫ - 256.183.314 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Patricia Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Patricia

  Vàng 14K & Đá Garnet

  1.75 crt - AAA

  15.202.020,00 ₫
  10.490.119  - 245.625.605  10.490.119 ₫ - 245.625.605 ₫
 23. Nhẫn Orihuela Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Orihuela

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.498 crt - AAA

  13.270.269,00 ₫
  5.941.246  - 111.268.261  5.941.246 ₫ - 111.268.261 ₫
 24. Nhẫn Brooke Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Brooke

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.144 crt - AAA

  16.003.379,00 ₫
  8.175.804  - 102.521.987  8.175.804 ₫ - 102.521.987 ₫
 25. Nhẫn Mutia Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.222 crt - AAA

  14.141.112,00 ₫
  8.097.939  - 97.925.806  8.097.939 ₫ - 97.925.806 ₫
 26. Nhẫn Ambra Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Ambra

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.18 crt - AAA

  13.209.979,00 ₫
  7.397.156  - 89.057.866  7.397.156 ₫ - 89.057.866 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Nugul Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Nugul

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.18 crt - AAA

  14.761.868,00 ₫
  7.786.480  - 96.546.948  7.786.480 ₫ - 96.546.948 ₫
 29. Nhẫn Cesarina Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.447 crt - AAA

  21.368.481,00 ₫
  9.770.951  - 123.394.085  9.770.951 ₫ - 123.394.085 ₫
 30. Nhẫn Dylis Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.16 crt - AAA

  13.001.258,00 ₫
  6.868.324  - 83.542.447  6.868.324 ₫ - 83.542.447 ₫
 31. Nhẫn Kisha Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Kisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  2.9 crt - AAA

  34.780.152,00 ₫
  15.023.040  - 440.557.982  15.023.040 ₫ - 440.557.982 ₫
 32. Nhẫn Stella Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.11 crt - AAA

  12.253.702,00 ₫
  6.842.369  - 77.040.194  6.842.369 ₫ - 77.040.194 ₫
 33. Nhẫn Amberly Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.285 crt - AAA

  15.240.141,00 ₫
  7.876.239  - 104.536.197  7.876.239 ₫ - 104.536.197 ₫
 34. Chữ viết tắt
  Nhẫn A Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA A

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.039 crt - AAA

  13.266.755,00 ₫
  4.569.150  - 76.269.653  4.569.150 ₫ - 76.269.653 ₫
 35. Nhẫn Mika Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Mika

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.14 crt - AAA

  12.197.737,00 ₫
  7.267.381  - 79.108.476  7.267.381 ₫ - 79.108.476 ₫
 36. Nhẫn Mila Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Mila

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.162 crt - AAA

  12.951.781,00 ₫
  7.102.459  - 86.097.381  7.102.459 ₫ - 86.097.381 ₫
 37. Nhẫn Kaya Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Kaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.252 crt - AAA

  13.355.434,00 ₫
  7.162.479  - 96.682.126  7.162.479 ₫ - 96.682.126 ₫
 38. Nhẫn Bridget Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Bridget

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.208 crt - AAA

  15.772.217,00 ₫
  8.542.958  - 104.860.635  8.542.958 ₫ - 104.860.635 ₫
 39. Nhẫn Laney Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Laney

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.962 crt - AAA

  14.502.317,00 ₫
  6.618.507  - 1.723.272.510  6.618.507 ₫ - 1.723.272.510 ₫
 40. Nhẫn Maurox Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Maurox

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  2.75 crt - AAA

  17.496.599,00 ₫
  7.401.211  - 385.390.228  7.401.211 ₫ - 385.390.228 ₫
 41. Nhẫn Bewitch Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Bewitch

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  11.855.726,00 ₫
  6.509.010  - 265.348.653  6.509.010 ₫ - 265.348.653 ₫
 42. Nhẫn Cyclisme Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Cyclisme

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.54 crt - AAA

  13.310.824,00 ₫
  6.676.907  - 1.044.158.933  6.676.907 ₫ - 1.044.158.933 ₫
 43. Nhẫn Annette Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Annette

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.16 crt - AAA

  12.965.840,00 ₫
  7.130.036  - 83.339.669  7.130.036 ₫ - 83.339.669 ₫
 44. Nhẫn Oblangus Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Oblangus

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.004 crt - AAA

  19.407.801,00 ₫
  8.781.419  - 425.120.205  8.781.419 ₫ - 425.120.205 ₫
 45. Nhẫn Pamela Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Pamela

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.68 crt - AAA

  13.324.883,00 ₫
  6.883.464  - 121.244.687  6.883.464 ₫ - 121.244.687 ₫
 46. Nhẫn Eilise Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Eilise

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  11.958.463,00 ₫
  5.289.669  - 371.520.559  5.289.669 ₫ - 371.520.559 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Amalfi Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Amalfi

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.54 crt - AAA

  14.042.429,00 ₫
  7.183.028  - 1.237.009.507  7.183.028 ₫ - 1.237.009.507 ₫
 49. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn B Đá Garnet

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.255 crt - AAA

  11.598.611,00 ₫
  5.839.860  - 81.974.334  5.839.860 ₫ - 81.974.334 ₫
 50. Nhẫn Kastat Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Kastat

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.984 crt - AAA

  19.220.439,00 ₫
  8.724.643  - 1.107.342.977  8.724.643 ₫ - 1.107.342.977 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Wanda Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Wanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.9 crt - AAA

  15.314.762,00 ₫
  7.475.561  - 169.477.613  7.475.561 ₫ - 169.477.613 ₫
 52. Nhẫn Jane Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Jane

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.165 crt - AAA

  15.568.092,00 ₫
  7.758.362  - 99.250.583  7.758.362 ₫ - 99.250.583 ₫
 53. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn B Đá Garnet

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.14 crt - AAA

  10.249.764,00 ₫
  4.558.335  - 67.955.961  4.558.335 ₫ - 67.955.961 ₫
 54. Bộ Nhẫn Cưới Dreamy-Nhẫn B Đá Garnet

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Dreamy-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.57 crt - AAA

  14.322.256,00 ₫
  6.221.073  - 119.041.226  6.221.073 ₫ - 119.041.226 ₫
 55. Nhẫn Keyser A Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Keyser A

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  9.541.412,00 ₫
  5.362.938  - 61.872.780  5.362.938 ₫ - 61.872.780 ₫
 56. Nhẫn Massima Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  6.56 crt - AAA

  38.674.204,00 ₫
  10.938.923  - 3.856.213.945  10.938.923 ₫ - 3.856.213.945 ₫
 57. Nhẫn Clemita Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Clemita

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.05 crt - AAA

  11.522.908,00 ₫
  6.921.316  - 69.213.159  6.921.316 ₫ - 69.213.159 ₫
 58. Nhẫn Mindy Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Garnet

  0.06 crt - AAA

  13.295.685,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 59. Nhẫn Esme Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Esme

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.44 crt - AAA

  20.945.360,00 ₫
  10.238.680  - 134.032.903  10.238.680 ₫ - 134.032.903 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Akemi Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Akemi

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.29 crt - AAA

  13.042.353,00 ₫
  6.894.279  - 95.681.780  6.894.279 ₫ - 95.681.780 ₫
 62. Nhẫn Jenesila Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Jenesila

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.245 crt - AAA

  13.990.249,00 ₫
  7.718.348  - 94.086.639  7.718.348 ₫ - 94.086.639 ₫
 63. Nhẫn Chicago Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Chicago

  Vàng 14K & Đá Garnet

  1.1 crt - AAA

  15.774.109,00 ₫
  8.024.400  - 184.415.216  8.024.400 ₫ - 184.415.216 ₫
 64. Nhẫn Rosalie Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Rosalie

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.203 crt - AAA

  12.024.434,00 ₫
  6.677.988  - 70.632.570  6.677.988 ₫ - 70.632.570 ₫
 65. Bộ Nhẫn Cưới Sumptuous Nhẫn A Đá Garnet

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sumptuous Nhẫn A

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.052 crt - AAA

  22.067.101,00 ₫
  9.138.299  - 196.689.741  9.138.299 ₫ - 196.689.741 ₫
 66. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Barbara Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Barbara

  Vàng 14K & Đá Garnet

  3.04 crt - AAA

  22.185.791,00 ₫
  11.147.103  - 268.403.768  11.147.103 ₫ - 268.403.768 ₫

You’ve viewed 60 of 1638 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng