Đang tải...
Tìm thấy 6481 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.5 crt - AA

  22.031.497,00 ₫
  8.049.018  - 410.531.070  8.049.018 ₫ - 410.531.070 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  11.777.490,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.022 crt - AAA

  8.732.505,00 ₫
  4.409.412  - 44.985.633  4.409.412 ₫ - 44.985.633 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.28 crt - AAA

  8.789.957,00 ₫
  4.689.034  - 71.178.907  4.689.034 ₫ - 71.178.907 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Kalundra

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.156 crt - AAA

  13.298.991,00 ₫
  6.237.706  - 78.480.757  6.237.706 ₫ - 78.480.757 ₫
 6. Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  12.124.752,00 ₫
  5.281.107  - 77.504.348  5.281.107 ₫ - 77.504.348 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Carper

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  1.032 crt - AAA

  33.020.503,00 ₫
  12.564.563  - 114.568.323  12.564.563 ₫ - 114.568.323 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.1 crt - AAA

  14.141.534,00 ₫
  7.274.682  - 85.372.230  7.274.682 ₫ - 85.372.230 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Talmeri - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - AAA

  11.456.547,00 ₫
  5.943.367  - 74.971.337  5.943.367 ₫ - 74.971.337 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Irene Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Irene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  2.56 crt - AAA

  31.859.847,00 ₫
  11.778.056  - 261.225.172  11.778.056 ₫ - 261.225.172 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Lemoule

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.68 crt - AA

  25.908.837,00 ₫
  8.049.018  - 884.132.599  8.049.018 ₫ - 884.132.599 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Chiefly

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.102 crt - AAA

  9.176.558,00 ₫
  4.387.903  - 51.084.658  4.387.903 ₫ - 51.084.658 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - D

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.78 crt - AAA

  16.880.579,00 ₫
  8.049.018  - 156.692.651  8.049.018 ₫ - 156.692.651 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Vernia

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.162 crt - AAA

  16.124.356,00 ₫
  7.587.699  - 100.287.257  7.587.699 ₫ - 100.287.257 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Beyonce

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.166 crt - AAA

  19.311.416,00 ₫
  8.201.847  - 95.263.694  8.201.847 ₫ - 95.263.694 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ennin SET Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Ennin SET

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.954 crt - AA

  35.324.264,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.732.760  - 1.515.148.477  14.732.760 ₫ - 1.515.148.477 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.144 crt - AAA

  13.355.313,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Kambelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.42 crt - AAA

  21.775.650,00 ₫
  8.607.694  - 126.466.378  8.607.694 ₫ - 126.466.378 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Esme

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.44 crt - AAA

  31.793.621,00 ₫
  11.847.113  - 153.848.326  11.847.113 ₫ - 153.848.326 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Azille

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - AAA

  15.718.790,00 ₫
  7.216.946  - 91.499.558  7.216.946 ₫ - 91.499.558 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  15.475.113,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Misha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.42 crt - AAA

  15.623.414,00 ₫
  6.909.589  - 89.419.383  6.909.589 ₫ - 89.419.383 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.049 crt - AAA

  11.741.264,00 ₫
  6.495.252  - 67.386.470  6.495.252 ₫ - 67.386.470 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  18.604.439,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.324 crt - AAA

  18.657.079,00 ₫
  8.499.015  - 127.612.596  8.499.015 ₫ - 127.612.596 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.24 crt - AAA

  16.865.295,00 ₫
  7.764.868  - 90.806.167  7.764.868 ₫ - 90.806.167 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Bridget

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.208 crt - AAA

  19.698.301,00 ₫
  9.864.292  - 119.107.921  9.864.292 ₫ - 119.107.921 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Adaill

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.31 crt - AAA

  20.801.786,00 ₫
  8.490.525  - 108.339.107  8.490.525 ₫ - 108.339.107 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.404 crt - AAA

  24.239.034,00 ₫
  9.946.650  - 127.541.843  9.946.650 ₫ - 127.541.843 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Varenza

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.049 crt - AAA

  10.369.478,00 ₫
  5.709.878  - 59.532.732  5.709.878 ₫ - 59.532.732 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.049 crt - AAA

  8.367.411,00 ₫
  4.137.715  - 48.070.520  4.137.715 ₫ - 48.070.520 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Travis

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  3.19 crt - AAA

  48.433.354,00 ₫
  9.885.235  - 254.885.582  9.885.235 ₫ - 254.885.582 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  12.222.394,00 ₫
  6.495.252  - 225.621.568  6.495.252 ₫ - 225.621.568 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Altruiste

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.43 crt - AAA

  24.154.129,00 ₫
  9.806.556  - 130.230.509  9.806.556 ₫ - 130.230.509 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Institution

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - AA

  25.100.539,00 ₫
  8.538.072  - 881.500.535  8.538.072 ₫ - 881.500.535 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Rozarano

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.07 crt - AAA

  8.003.451,00 ₫
  4.495.450  - 51.353.527  4.495.450 ₫ - 51.353.527 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Milose

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.26 crt - AAA

  18.779.342,00 ₫
  8.966.560  - 109.697.588  8.966.560 ₫ - 109.697.588 ₫
 42. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Jacinthe

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.62 crt - AA

  19.631.792,00 ₫
  7.865.622  - 1.641.360.141  7.865.622 ₫ - 1.641.360.141 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Beagen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.08 crt - AAA

  14.711.533,00 ₫
  7.450.436  - 82.994.887  7.450.436 ₫ - 82.994.887 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.75 crt - AAA

  11.197.304,00 ₫
  5.179.220  - 121.839.039  5.179.220 ₫ - 121.839.039 ₫
 45. Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.445 crt - AAA

  20.936.503,00 ₫
  9.124.484  - 143.065.356  9.124.484 ₫ - 143.065.356 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.105 crt - AAA

  9.863.159,00 ₫
  5.377.332  - 62.178.949  5.377.332 ₫ - 62.178.949 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Tortilla

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.4 crt - AAA

  16.538.409,00 ₫
  6.013.555  - 81.820.361  6.013.555 ₫ - 81.820.361 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.565 crt - AAA

  19.709.339,00 ₫
  5.094.315  - 190.612.299  5.094.315 ₫ - 190.612.299 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.11 crt - AAA

  14.614.740,00 ₫
  7.936.942  - 88.287.311  7.936.942 ₫ - 88.287.311 ₫
 51. Glamira Bộ cô dâu Sumptuous Ring A

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.052 crt - AA

  41.456.405,00 ₫
  10.669.760  - 220.895.174  10.669.760 ₫ - 220.895.174 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.09 crt - AAA

  12.136.639,00 ₫
  6.219.309  - 73.230.780  6.219.309 ₫ - 73.230.780 ₫
 53. Chữ viết tắt
  Nhẫn Oraphan M Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Oraphan M

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.146 crt - AAA

  16.640.862,00 ₫
  7.599.020  - 91.046.733  7.599.020 ₫ - 91.046.733 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Talmeri - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.108 crt - AAA

  11.071.078,00 ₫
  5.900.915  - 70.726.077  5.900.915 ₫ - 70.726.077 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  11.152.304,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 56. Glamira Bộ cô dâu Grande Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.44 crt - AAA

  19.603.490,00 ₫
  8.940.523  - 116.320.196  8.940.523 ₫ - 116.320.196 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Crownn

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.166 crt - AAA

  16.013.128,00 ₫
  6.022.612  - 74.886.431  6.022.612 ₫ - 74.886.431 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Skarmory

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.195 crt - AAA

  11.175.512,00 ₫
  5.958.084  - 75.721.335  5.958.084 ₫ - 75.721.335 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Kamerie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  2.2 crt - AAA

  79.757.450,00 ₫
  12.496.921  - 231.663.993  12.496.921 ₫ - 231.663.993 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Dimyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.28 crt - AAA

  21.597.349,00 ₫
  9.529.200  - 118.372.079  9.529.200 ₫ - 118.372.079 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Goro

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  12.963.900,00 ₫
  6.919.778  - 82.980.735  6.919.778 ₫ - 82.980.735 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.43 crt - AAA

  29.221.558,00 ₫
  7.132.041  - 1.197.532.055  7.132.041 ₫ - 1.197.532.055 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Lizzette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.09 crt - AAA

  12.336.450,00 ₫
  6.771.194  - 75.919.450  6.771.194 ₫ - 75.919.450 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Adeline Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Adeline

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  2.2 crt - AAA

  23.286.397,00 ₫
  8.565.807  - 195.154.729  8.565.807 ₫ - 195.154.729 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Eilah

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.44 crt - AAA

  16.362.373,00 ₫
  8.586.185  - 117.961.700  8.586.185 ₫ - 117.961.700 ₫

You’ve viewed 60 of 6481 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng