Đang tải...
Tìm thấy 328 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Franisbel Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Franisbel

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  10.974.881,00 ₫
  6.715.838  - 88.638.804  6.715.838 ₫ - 88.638.804 ₫
 2. Nhẫn Kristelle Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Kristelle

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.82 crt - AAA

  13.879.130,00 ₫
  6.928.074  - 104.346.946  6.928.074 ₫ - 104.346.946 ₫
 3. Nhẫn Griseldis Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Griseldis

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  15.024 crt - AAA

  21.467.975,00 ₫
  10.809.148  - 238.163.564  10.809.148 ₫ - 238.163.564 ₫
 4. Nhẫn Floramaria Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Floramaria

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.85 crt - AAA

  13.383.283,00 ₫
  7.885.703  - 99.615.580  7.885.703 ₫ - 99.615.580 ₫
 5. Nhẫn Cruella Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Cruella

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.684 crt - AAA

  13.985.382,00 ₫
  7.715.103  - 99.656.131  7.715.103 ₫ - 99.656.131 ₫
 6. Nhẫn Gaila Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Gaila

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.932 crt - AAA

  13.666.624,00 ₫
  7.949.779  - 109.456.826  7.949.779 ₫ - 109.456.826 ₫
 7. Nhẫn Divyata Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Divyata

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.9 crt - AAA

  15.351.801,00 ₫
  8.995.546  - 113.363.579  8.995.546 ₫ - 113.363.579 ₫
 8. Nhẫn Korilla Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Korilla

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  9.451.920,00 ₫
  5.574.902  - 69.807.955  5.574.902 ₫ - 69.807.955 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Ervette Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Ervette

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  10.560.141,00 ₫
  6.337.869  - 76.202.059  6.337.869 ₫ - 76.202.059 ₫
 11. Nhẫn Gracianna Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Gracianna

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.044 crt - AAA

  11.541.563,00 ₫
  6.889.412  - 109.727.185  6.889.412 ₫ - 109.727.185 ₫
 12. Nhẫn Fabiana Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Fabiana

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  3 crt - AAA

  12.855.802,00 ₫
  7.813.515  - 92.302.232  7.813.515 ₫ - 92.302.232 ₫
 13. Nhẫn Senta Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Senta

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  2.8 crt - AAA

  12.482.970,00 ₫
  7.238.992  - 88.828.059  7.238.992 ₫ - 88.828.059 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Ariadna Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Ariadna

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.048 crt - AAA

  15.776.813,00 ₫
  9.124.780  - 128.503.959  9.124.780 ₫ - 128.503.959 ₫
 16. Nhẫn Krystaleen Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Krystaleen

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  5.4 crt - AAA

  14.601.542,00 ₫
  8.054.139  - 99.372.252  8.054.139 ₫ - 99.372.252 ₫
 17. Nhẫn Adielle Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Adielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  7.312 crt - AAA

  19.040.107,00 ₫
  10.322.493  - 166.354.912  10.322.493 ₫ - 166.354.912 ₫
 18. Nhẫn Ernesha Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Ernesha

  Vàng 14K & Đá Garnet

  3.3 crt - AAA

  13.786.936,00 ₫
  7.989.252  - 99.980.572  7.989.252 ₫ - 99.980.572 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Pierce Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Pierce

  Vàng 14K & Đá Garnet

  7 crt - AAA

  17.694.235,00 ₫
  9.774.195  - 142.779.179  9.774.195 ₫ - 142.779.179 ₫
 21. Nhẫn Amitola Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Amitola

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.762 crt - AAA

  15.402.090,00 ₫
  7.683.741  - 107.794.087  7.683.741 ₫ - 107.794.087 ₫
 22. Nhẫn Landra Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Landra

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  17.066.720,00 ₫
  9.151.817  - 109.943.477  9.151.817 ₫ - 109.943.477 ₫
 23. Nhẫn Erlene Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Erlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  10.666.396,00 ₫
  6.401.135  - 84.272.428  6.401.135 ₫ - 84.272.428 ₫
 24. Nhẫn Horatia Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Horatia

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.272 crt - AAA

  14.360.107,00 ₫
  8.313.689  - 335.386.427  8.313.689 ₫ - 335.386.427 ₫
 25. Nhẫn Ahilya Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Ahilya

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  7.12 crt - AAA

  15.994.187,00 ₫
  9.146.951  - 145.482.815  9.146.951 ₫ - 145.482.815 ₫
 26. Nhẫn Chastina Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Chastina

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  2.8 crt - AAA

  13.332.994,00 ₫
  7.824.330  - 93.694.607  7.824.330 ₫ - 93.694.607 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Kiểu Đá
  Nhẫn Oghili Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Oghili

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.732 crt - AAA

  11.683.234,00 ₫
  6.711.783  - 85.097.038  6.711.783 ₫ - 85.097.038 ₫
 29. Nhẫn Lacricia Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Lacricia

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  7 crt - AAA

  19.146.360,00 ₫
  10.983.533  - 151.092.869  10.983.533 ₫ - 151.092.869 ₫
 30. Nhẫn Coetta Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Coetta

  Vàng 14K & Đá Garnet

  7 crt - AAA

  15.887.934,00 ₫
  9.199.131  - 134.168.088  9.199.131 ₫ - 134.168.088 ₫
 31. Nhẫn Aldosia Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Aldosia

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  15.24 crt - AAA

  28.161.915,00 ₫
  13.840.197  - 293.142.066  13.840.197 ₫ - 293.142.066 ₫
 32. Nhẫn Klothilde Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Klothilde

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  1.7 crt - AAA

  13.277.029,00 ₫
  6.927.803  - 86.840.880  6.927.803 ₫ - 86.840.880 ₫
 33. Nhẫn Galyena Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Galyena

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  12 crt - AAA

  18.372.036,00 ₫
  10.006.166  - 206.787.828  10.006.166 ₫ - 206.787.828 ₫
 34. Nhẫn Emanuella Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Emanuella

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  7.938 crt - AAA

  16.348.364,00 ₫
  9.381.627  - 162.002.050  9.381.627 ₫ - 162.002.050 ₫
 35. Nhẫn Mirshika Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Mirshika

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  15.276 crt - AAA

  25.115.994,00 ₫
  12.758.471  - 288.572.913  12.758.471 ₫ - 288.572.913 ₫
 36. Nhẫn Gianina Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Gianina

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.948 crt - AAA

  14.233.306,00 ₫
  8.171.748  - 119.271.033  8.171.748 ₫ - 119.271.033 ₫
 37. Nhẫn Emersyn Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Emersyn

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.508 crt - AAA

  14.034.858,00 ₫
  8.131.193  - 119.676.576  8.131.193 ₫ - 119.676.576 ₫
 38. Nhẫn Isadore Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Isadore

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  3.2 crt - AAA

  17.487.136,00 ₫
  9.797.986  - 119.608.988  9.797.986 ₫ - 119.608.988 ₫
 39. Nhẫn Anuja Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Anuja

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.708 crt - AAA

  12.781.182,00 ₫
  7.436.088  - 95.573.638  7.436.088 ₫ - 95.573.638 ₫
 40. Nhẫn Shirly Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Shirly

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  12 crt - AAA

  20.745.021,00 ₫
  10.987.588  - 220.373.620  10.987.588 ₫ - 220.373.620 ₫
 41. Nhẫn Flaviana Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Flaviana

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.69 crt - AAA

  12.179.081,00 ₫
  7.269.003  - 86.935.508  7.269.003 ₫ - 86.935.508 ₫
 42. Nhẫn Evamarie Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Evamarie

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.42 crt - AAA

  15.412.363,00 ₫
  8.881.453  - 138.210.025  8.881.453 ₫ - 138.210.025 ₫
 43. Nhẫn Mondrell Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Mondrell

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  7.13 crt - AAA

  20.244.308,00 ₫
  11.402.326  - 169.653.350  11.402.326 ₫ - 169.653.350 ₫
 44. Nhẫn Elrica Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Elrica

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.328 crt - AAA

  23.446.228,00 ₫
  11.954.139  - 231.228.730  11.954.139 ₫ - 231.228.730 ₫
 45. Nhẫn Estera Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Estera

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  7.18 crt - AAA

  21.873.521,00 ₫
  11.439.637  - 182.387.490  11.439.637 ₫ - 182.387.490 ₫
 46. Nhẫn Graceland Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Graceland

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  14 crt - AAA

  20.258.636,00 ₫
  11.049.771  - 191.917.813  11.049.771 ₫ - 191.917.813 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Adhita Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Adhita

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.816 crt - AAA

  19.135.004,00 ₫
  10.341.418  - 157.419.383  10.341.418 ₫ - 157.419.383 ₫
 49. Nhẫn Eugeny Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Eugeny

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.412 crt - AAA

  13.818.567,00 ₫
  8.071.983  - 128.868.949  8.071.983 ₫ - 128.868.949 ₫
 50. Nhẫn Flanders Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Flanders

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  7 crt - AAA

  17.623.400,00 ₫
  9.816.372  - 144.103.960  9.816.372 ₫ - 144.103.960 ₫
 51. Nhẫn Flana Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Flana

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.072 crt - AAA

  11.728.925,00 ₫
  6.946.729  - 88.084.553  6.946.729 ₫ - 88.084.553 ₫
 52. Nhẫn Hameida Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Hameida

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.18 crt - AAA

  15.801.957,00 ₫
  8.986.354  - 117.567.739  8.986.354 ₫ - 117.567.739 ₫
 53. Nhẫn Molindas Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Molindas

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  7.06 crt - AAA

  15.887.934,00 ₫
  9.086.930  - 139.142.783  9.086.930 ₫ - 139.142.783 ₫
 54. Nhẫn Idonia Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Idonia

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.81 crt - AAA

  16.287.532,00 ₫
  9.225.356  - 209.897.018  9.225.356 ₫ - 209.897.018 ₫
 55. Nhẫn Ackelia Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Ackelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.18 crt - AAA

  16.007.975,00 ₫
  9.263.748  - 124.948.674  9.263.748 ₫ - 124.948.674 ₫
 56. Nhẫn Koralise Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Koralise

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.95 crt - AAA

  12.922.852,00 ₫
  7.905.439  - 105.090.443  7.905.439 ₫ - 105.090.443 ₫
 57. Nhẫn Lalita Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Lalita

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  3.3 crt - AAA

  19.418.345,00 ₫
  10.492.822  - 132.221.467  10.492.822 ₫ - 132.221.467 ₫
 58. Nhẫn Terrence Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Terrence

  Vàng 14K & Đá Garnet

  7 crt - AAA

  16.135.857,00 ₫
  8.689.495  - 133.857.164  8.689.495 ₫ - 133.857.164 ₫
 59. Nhẫn Kenina Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Kenina

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.72 crt - AAA

  15.026.553,00 ₫
  8.477.799  - 147.145.550  8.477.799 ₫ - 147.145.550 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Lahoma Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Lahoma

  Vàng 14K & Đá Garnet

  7 crt - AAA

  28.886.219,00 ₫
  13.469.529  - 208.585.750  13.469.529 ₫ - 208.585.750 ₫
 62. Nhẫn Jailen Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Jailen

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.12 crt - AAA

  20.825.320,00 ₫
  11.352.579  - 209.221.109  11.352.579 ₫ - 209.221.109 ₫
 63. Nhẫn Emiliana Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Emiliana

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  15.03 crt - AAA

  19.236.661,00 ₫
  10.072.135  - 225.064.430  10.072.135 ₫ - 225.064.430 ₫
 64. Nhẫn Flossey Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Flossey

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.336 crt - AAA

  12.852.018,00 ₫
  7.573.433  - 1.057.231.025  7.573.433 ₫ - 1.057.231.025 ₫
 65. Nhẫn Francena Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Francena

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  4.82 crt - AAA

  14.141.112,00 ₫
  8.295.845  - 1.221.639.321  8.295.845 ₫ - 1.221.639.321 ₫
 66. Nhẫn Gavraila Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Gavraila

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.1 crt - AAA

  14.410.395,00 ₫
  8.273.135  - 129.125.799  8.273.135 ₫ - 129.125.799 ₫

You’ve viewed 60 of 328 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng