Đang tải...
Tìm thấy 6264 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Tanazia Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.15 crt - AAAAA

  9.491.935,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 2. Nhẫn Colber Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Colber

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.022 crt - AAAAA

  5.914.750,00 ₫
  3.386.307  - 35.268.969  3.386.307 ₫ - 35.268.969 ₫
 3. Nhẫn Akane Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Akane

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.292 crt - AAAAA

  20.896.425,00 ₫
  11.485.058  - 210.991.989  11.485.058 ₫ - 210.991.989 ₫
 4. Nhẫn Jetaime Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Jetaime

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.304 crt - AAAAA

  10.766.971,00 ₫
  6.164.296  - 212.641.207  6.164.296 ₫ - 212.641.207 ₫
 5. Nhẫn Talmeri - A Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Talmeri - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.146 crt - AAAAA

  9.137.758,00 ₫
  5.231.541  - 67.158.388  5.231.541 ₫ - 67.158.388 ₫
 6. Nhẫn Kinkade Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.195 crt - AAAAA

  8.960.669,00 ₫
  5.198.556  - 67.469.306  5.198.556 ₫ - 67.469.306 ₫
 7. Nhẫn Gaal Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Gaal

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.105 crt - AAAAA

  10.696.136,00 ₫
  6.123.742  - 69.943.142  6.123.742 ₫ - 69.943.142 ₫
 8. Nhẫn Vontasia Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.144 crt - AAAAA

  10.412.794,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Moana Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Moana

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.3 crt - AAAAA

  19.267.212,00 ₫
  10.295.457  - 135.181.949  10.295.457 ₫ - 135.181.949 ₫
 11. Nhẫn Cosete Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  10.802.389,00 ₫
  5.937.191  - 156.716.437  5.937.191 ₫ - 156.716.437 ₫
 12. Nhẫn Venusa Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.105 crt - AAAAA

  8.110.646,00 ₫
  4.705.413  - 55.140.714  4.705.413 ₫ - 55.140.714 ₫
 13. Nhẫn Aytie Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Aytie

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.066 crt - AAAAA

  10.412.794,00 ₫
  5.961.523  - 63.832.911  5.961.523 ₫ - 63.832.911 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Garrobo Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Garrobo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.012 crt - AAAAA

  15.406.687,00 ₫
  8.232.581  - 89.449.898  8.232.581 ₫ - 89.449.898 ₫
 16. Nhẫn Jautri Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Jautri

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.094 crt - AAAAA

  12.289.931,00 ₫
  7.036.220  - 78.662.373  7.036.220 ₫ - 78.662.373 ₫
 17. Nhẫn Vertere Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.273 crt - AAAAA

  14.379.573,00 ₫
  7.903.277  - 99.358.730  7.903.277 ₫ - 99.358.730 ₫
 18. Nhẫn Kartinia Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Kartinia

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.11 crt - AAAAA

  7.083.534,00 ₫
  4.109.531  - 45.637.426  4.109.531 ₫ - 45.637.426 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Kalundra Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Kalundra

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.156 crt - AAAAA

  9.421.099,00 ₫
  5.465.676  - 70.105.352  5.465.676 ₫ - 70.105.352 ₫
 21. Nhẫn Begonia Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.084 crt - AAAAA

  20.081.819,00 ₫
  10.270.854  - 124.813.493  10.270.854 ₫ - 124.813.493 ₫
 22. Nhẫn Talmeri - B Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Talmeri - B

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.108 crt - AAAAA

  9.102.341,00 ₫
  5.211.264  - 63.305.705  5.211.264 ₫ - 63.305.705 ₫
 23. Nhẫn Shandi Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Shandi

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.075 crt - AAAAA

  12.785.779,00 ₫
  6.832.095  - 76.634.648  6.832.095 ₫ - 76.634.648 ₫
 24. Bộ Nhẫn Cưới Dreamy-Nhẫn B Đá Swarovski Xanh Lam

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Dreamy-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.57 crt - AAAAA

  12.537.855,00 ₫
  6.221.073  - 119.041.226  6.221.073 ₫ - 119.041.226 ₫
 25. Nhẫn Ambra Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Ambra

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.18 crt - AAAAA

  12.750.361,00 ₫
  7.397.156  - 89.057.866  7.397.156 ₫ - 89.057.866 ₫
 26. Nhẫn Treis Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Treis

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.024 crt - AAAAA

  11.723.248,00 ₫
  6.711.783  - 69.226.675  6.711.783 ₫ - 69.226.675 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Massima Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  6.56 crt - AAAAA

  21.073.514,00 ₫
  10.938.923  - 3.856.213.945  10.938.923 ₫ - 3.856.213.945 ₫
 29. Nhẫn Danita Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Danita

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.27 crt - AAAAA

  10.589.882,00 ₫
  6.062.910  - 93.505.350  6.062.910 ₫ - 93.505.350 ₫
 30. Nhẫn Candita Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Candita

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  4 crt - AAAAA

  17.071.317,00 ₫
  8.470.501  - 7.100.918.807  8.470.501 ₫ - 7.100.918.807 ₫
 31. Nhẫn Oldeng Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Oldeng

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.105 crt - AAAAA

  11.723.248,00 ₫
  6.711.783  - 75.823.554  6.711.783 ₫ - 75.823.554 ₫
 32. Nhẫn Gyali Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Gyali

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.568 crt - AAAAA

  17.460.911,00 ₫
  9.596.836  - 188.051.611  9.596.836 ₫ - 188.051.611 ₫
 33. Nhẫn Goro Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Goro

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.16 crt - AAAAA

  10.483.630,00 ₫
  6.002.078  - 73.187.504  6.002.078 ₫ - 73.187.504 ₫
 34. Nhẫn Amenden Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Amenden

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  9.421.099,00 ₫
  5.393.759  - 56.370.867  5.393.759 ₫ - 56.370.867 ₫
 35. Nhẫn Monalisa Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.3 crt - AAAAA

  12.112.842,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 36. Nhẫn Caveau Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Caveau

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.04 crt - AAAAA

  11.156.566,00 ₫
  6.387.347  - 67.928.930  6.387.347 ₫ - 67.928.930 ₫
 37. Nhẫn Crocus Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Crocus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.845 crt - AAAAA

  17.637.999,00 ₫
  8.617.038  - 2.409.645.368  8.617.038 ₫ - 2.409.645.368 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Natacha - B Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Natacha - B

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.368 crt - AAAAA

  9.810.694,00 ₫
  5.242.356  - 88.503.623  5.242.356 ₫ - 88.503.623 ₫
 39. Nhẫn Claypool - A Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Claypool - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.256 crt - AAAAA

  17.106.734,00 ₫
  9.793.932  - 120.433.597  9.793.932 ₫ - 120.433.597 ₫
 40. Nhẫn Cgani Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.632 crt - AAAAA

  17.390.075,00 ₫
  9.292.406  - 864.637.290  9.292.406 ₫ - 864.637.290 ₫
 41. Chữ viết tắt
  Nhẫn M Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA M

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  11.616.996,00 ₫
  4.569.150  - 69.105.013  4.569.150 ₫ - 69.105.013 ₫
 42. Nhẫn Claypool Set Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Claypool Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.256 crt - AAAAA

  14.910.839,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  8.536.740  - 107.861.677  8.536.740 ₫ - 107.861.677 ₫
 43. Nhẫn Scolc Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Scolc

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.438 crt - AAAAA

  23.942.346,00 ₫
  11.331.492  - 188.389.569  11.331.492 ₫ - 188.389.569 ₫
 44. Nhẫn Bobbyem Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Bobbyem

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  9.208.593,00 ₫
  5.272.095  - 60.940.019  5.272.095 ₫ - 60.940.019 ₫
 45. Nhẫn Blasted Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Blasted

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.056 crt - AAAAA

  10.519.048,00 ₫
  6.022.356  - 65.144.183  6.022.356 ₫ - 65.144.183 ₫
 46. Nhẫn Azaria Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  4.858 crt - AAAAA

  15.017.091,00 ₫
  8.253.668  - 2.592.952.097  8.253.668 ₫ - 2.592.952.097 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Tawny Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Tawny

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  7.6 crt - AAAAA

  25.004.875,00 ₫
  11.834.368  - 213.938.953  11.834.368 ₫ - 213.938.953 ₫
 49. Nhẫn Cedille Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Cedille

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.16 crt - AAAAA

  15.831.698,00 ₫
  8.701.391  - 103.616.962  8.701.391 ₫ - 103.616.962 ₫
 50. Nhẫn Knosta Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Knosta

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.022 crt - AAAAA

  8.818.999,00 ₫
  5.049.045  - 51.896.349  5.049.045 ₫ - 51.896.349 ₫
 51. Nhẫn Palhec Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Palhec

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.18 crt - AAAAA

  9.456.517,00 ₫
  5.414.037  - 67.063.764  5.414.037 ₫ - 67.063.764 ₫
 52. Nhẫn Sukra Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Sukra

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.164 crt - AAAAA

  12.892.032,00 ₫
  7.085.697  - 81.541.752  7.085.697 ₫ - 81.541.752 ₫
 53. Nhẫn Verbintenis Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.102 crt - AAAAA

  9.137.758,00 ₫
  5.231.541  - 64.265.494  5.231.541 ₫ - 64.265.494 ₫
 54. Nhẫn Emilly Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.53 crt - AAAAA

  16.823.393,00 ₫
  8.989.599  - 848.956.185  8.989.599 ₫ - 848.956.185 ₫
 55. Nhẫn Merope Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Merope

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.166 crt - AAAAA

  14.556.662,00 ₫
  8.000.608  - 101.967.743  8.000.608 ₫ - 101.967.743 ₫
 56. Nhẫn Tseenkee Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Tseenkee

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.33 crt - AAAAA

  12.360.767,00 ₫
  6.793.704  - 88.990.277  6.793.704 ₫ - 88.990.277 ₫
 57. Nhẫn Breanne Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Breanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.47 crt - AAAAA

  12.467.019,00 ₫
  6.661.766  - 94.248.852  6.661.766 ₫ - 94.248.852 ₫
 58. Nhẫn Roberto Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Roberto

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  2.51 crt - AAAAA

  31.946.739,00 ₫
  14.632.094  - 333.737.204  14.632.094 ₫ - 333.737.204 ₫
 59. Nhẫn Eboker Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Eboker

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  2.15 crt - AAAAA

  37.046.883,00 ₫
  17.533.639  - 310.404.796  17.533.639 ₫ - 310.404.796 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Travis Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Travis

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  3.19 crt - AAAAA

  15.123.344,00 ₫
  8.542.958  - 234.364.947  8.542.958 ₫ - 234.364.947 ₫
 62. Nhẫn Julee Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.15 crt - AAAAA

  10.625.301,00 ₫
  5.515.423  - 201.961.837  5.515.423 ₫ - 201.961.837 ₫
 63. Nhẫn Elly Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Elly

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.37 crt - AAAAA

  11.262.819,00 ₫
  5.588.421  - 90.842.270  5.588.421 ₫ - 90.842.270 ₫
 64. Nhẫn Emmeline Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  7.5 crt - AAAAA

  15.973.369,00 ₫
  9.145.059  - 5.253.049.082  9.145.059 ₫ - 5.253.049.082 ₫
 65. Nhẫn Lehyd Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Lehyd

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.108 crt - AAAAA

  12.396.184,00 ₫
  6.813.169  - 80.379.184  6.813.169 ₫ - 80.379.184 ₫
 66. Nhẫn Harriet Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.28 crt - AAAAA

  7.154.368,00 ₫
  4.150.626  - 64.752.148  4.150.626 ₫ - 64.752.148 ₫

You’ve viewed 60 of 6264 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng