Đang tải...
Tìm thấy 4990 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Golben Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Golben

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.32 crt - VS1

  21.236.543,00 ₫
  6.245.406  - 90.571.906  6.245.406 ₫ - 90.571.906 ₫
 2. Nhẫn Pleka Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Pleka

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.024 crt - VS1

  7.946.804,00 ₫
  4.171.174  - 43.271.740  4.171.174 ₫ - 43.271.740 ₫
 3. Nhẫn Lorenz Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.049 crt - VS1

  11.206.313,00 ₫
  5.657.364  - 58.898.776  5.657.364 ₫ - 58.898.776 ₫
 4. Nhẫn Haladi Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Haladi

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.04 crt - VS1

  11.152.240,00 ₫
  5.657.364  - 60.088.377  5.657.364 ₫ - 60.088.377 ₫
 5. Nhẫn Cedille Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Cedille

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.16 crt - VS1

  23.104.487,00 ₫
  8.701.391  - 103.616.962  8.701.391 ₫ - 103.616.962 ₫
 6. Nhẫn Leanne Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.088 crt - VS1

  15.766.270,00 ₫
  6.907.797  - 81.744.522  6.907.797 ₫ - 81.744.522 ₫
 7. Nhẫn Lytop Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Lytop

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.05 crt - VS1

  9.358.374,00 ₫
  3.986.244  - 54.397.211  3.986.244 ₫ - 54.397.211 ₫
 8. Nhẫn Suzi Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Suzi

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.208 crt - VS1

  25.839.487,00 ₫
  10.718.306  - 136.385.066  10.718.306 ₫ - 136.385.066 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bộ Nhẫn Cưới Gemmiferous Nhẫn B Kim Cương Nâu

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Gemmiferous Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.342 crt - VS1

  22.791.676,00 ₫
  7.029.461  - 110.903.272  7.029.461 ₫ - 110.903.272 ₫
 11. Nhẫn Povrzete Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.12 crt - VS1

  16.745.527,00 ₫
  6.630.674  - 80.365.665  6.630.674 ₫ - 80.365.665 ₫
 12. Nhẫn Mante Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Mante

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.07 crt - VS1

  11.519.935,00 ₫
  4.846.272  - 55.140.715  4.846.272 ₫ - 55.140.715 ₫
 13. Nhẫn Rhem Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Rhem

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.09 crt - VS1

  12.660.599,00 ₫
  5.606.265  - 62.643.313  5.606.265 ₫ - 62.643.313 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Jagoda Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Jagoda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.688 crt - VS1

  48.212.101,00 ₫
  12.881.488  - 209.085.925  12.881.488 ₫ - 209.085.925 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Thelma Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Thelma

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.128 crt - VS1

  19.649.507,00 ₫
  8.289.357  - 100.061.680  8.289.357 ₫ - 100.061.680 ₫
 17. Nhẫn đeo ngón áp út Vryonisi Kim Cương Nâu

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Vryonisi

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.016 crt - VS1

  10.280.586,00 ₫
  5.576.255  - 57.168.444  5.576.255 ₫ - 57.168.444 ₫
 18. Nhẫn Alcosta Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Alcosta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.046 crt - VS1

  12.538.125,00 ₫
  6.326.515  - 69.983.696  6.326.515 ₫ - 69.983.696 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Wishelin Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Wishelin

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.672 crt - VS1

  44.342.112,00 ₫
  11.229.564  - 188.619.374  11.229.564 ₫ - 188.619.374 ₫
 21. Nhẫn Baltic Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Baltic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  11.552.918,00 ₫
  6.103.464  - 63.630.140  6.103.464 ₫ - 63.630.140 ₫
 22. Nhẫn Kohtuda Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.09 crt - VS1

  13.358.138,00 ₫
  5.434.314  - 64.887.332  5.434.314 ₫ - 64.887.332 ₫
 23. Nhẫn Talmeri - B Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Talmeri - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.108 crt - VS1

  12.481.889,00 ₫
  5.211.264  - 63.305.705  5.211.264 ₫ - 63.305.705 ₫
 24. Nhẫn Laet Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Laet

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.125 crt - VS1

  12.128.523,00 ₫
  4.920.622  - 63.670.695  4.920.622 ₫ - 63.670.695 ₫
 25. Nhẫn Rosario Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Rosario

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  17.434.145,00 ₫
  6.396.809  - 81.920.262  6.396.809 ₫ - 81.920.262 ₫
 26. Nhẫn Vontasia Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  15.063.053,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Lexina Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.035 crt - VS1

  10.325.467,00 ₫
  5.221.808  - 55.897.737  5.221.808 ₫ - 55.897.737 ₫
 29. Nhẫn Antiar Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Antiar

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Hồng

  0.594 crt - VS1

  33.685.990,00 ₫
  12.555.699  - 182.211.754  12.555.699 ₫ - 182.211.754 ₫
 30. Nhẫn xếp chồng Enor - A Kim Cương Nâu

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Enor - A

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.448 crt - VS1

  26.577.311,00 ₫
  6.657.440  - 108.713.322  6.657.440 ₫ - 108.713.322 ₫
 31. Nhẫn xếp chồng Enor - B Kim Cương Nâu

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Enor - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.168 crt - VS1

  18.137.091,00 ₫
  7.085.697  - 91.220.780  7.085.697 ₫ - 91.220.780 ₫
 32. Nhẫn Ursamajor Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Ursamajor

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.155 crt - VS1

  14.744.024,00 ₫
  6.367.069  - 77.026.671  6.367.069 ₫ - 77.026.671 ₫
 33. Nhẫn Armila Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Armila

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  17.365.202,00 ₫
  6.988.366  - 85.448.510  6.988.366 ₫ - 85.448.510 ₫
 34. Nhẫn Azmerat Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Azmerat

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Swarovski

  0.185 crt - VS1

  16.664.689,00 ₫
  6.042.633  - 77.513.328  6.042.633 ₫ - 77.513.328 ₫
 35. Nhẫn xếp chồng Shappe - B Kim Cương Nâu

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Shappe - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.192 crt - VS1

  16.816.634,00 ₫
  6.083.187  - 77.702.584  6.083.187 ₫ - 77.702.584 ₫
 36. Nhẫn Benumb Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Benumb

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.045 crt - VS1

  11.025.439,00 ₫
  5.677.641  - 60.507.438  5.677.641 ₫ - 60.507.438 ₫
 37. Nhẫn Mirkos Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.049 crt - VS1

  8.479.151,00 ₫
  3.713.718  - 43.285.254  3.713.718 ₫ - 43.285.254 ₫
 38. Nhẫn Chiefly Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Chiefly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.102 crt - VS1

  9.503.830,00 ₫
  3.945.150  - 46.367.409  3.945.150 ₫ - 46.367.409 ₫
 39. Nhẫn Harriet Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.28 crt - VS1

  15.914.158,00 ₫
  4.150.626  - 64.752.148  4.150.626 ₫ - 64.752.148 ₫
 40. Nhẫn Goro Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Goro

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.16 crt - VS1

  23.650.352,00 ₫
  6.002.078  - 73.187.504  6.002.078 ₫ - 73.187.504 ₫
 41. Nhẫn Kathrine Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Kathrine

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.126 crt - VS1

  19.999.358,00 ₫
  7.797.295  - 98.304.316  7.797.295 ₫ - 98.304.316 ₫
 42. Nhẫn đeo ngón áp út Wisend Kim Cương Nâu

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Wisend

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.016 crt - VS1

  16.372.425,00 ₫
  8.459.686  - 92.045.387  8.459.686 ₫ - 92.045.387 ₫
 43. Nhẫn Isabelle Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Isabelle

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.05 crt - VS1

  15.465.895,00 ₫
  7.578.841  - 32.249.005  7.578.841 ₫ - 32.249.005 ₫
 44. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Oremu - B Kim Cương Nâu

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Oremu - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.2 crt - VS1

  13.842.090,00 ₫
  5.022.279  - 69.834.991  5.022.279 ₫ - 69.834.991 ₫
 45. Nhẫn Varenza Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Varenza

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.049 crt - VS1

  10.108.364,00 ₫
  5.028.768  - 52.612.809  5.028.768 ₫ - 52.612.809 ₫
 46. Nhẫn Ylua Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Ylua

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.07 crt - VS1

  10.492.823,00 ₫
  4.315.007  - 49.260.303  4.315.007 ₫ - 49.260.303 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Yurissa Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Yurissa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.258 crt - VS1

  37.923.132,00 ₫
  12.893.924  - 183.725.787  12.893.924 ₫ - 183.725.787 ₫
 49. Nhẫn Aglio Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.01 crt - VS1

  8.160.122,00 ₫
  4.501.558  - 45.880.749  4.501.558 ₫ - 45.880.749 ₫
 50. Nhẫn Katharyn Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.15 crt - VS1

  14.251.150,00 ₫
  5.545.974  - 70.362.200  5.545.974 ₫ - 70.362.200 ₫
 51. Nhẫn Unwon Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Unwon

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.992 crt - VS1

  49.587.714,00 ₫
  10.995.700  - 161.664.098  10.995.700 ₫ - 161.664.098 ₫
 52. Nhẫn Masha Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.048 crt - VS1

  10.926.756,00 ₫
  5.373.482  - 57.952.498  5.373.482 ₫ - 57.952.498 ₫
 53. Nhẫn Cauldro Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Cauldro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.048 crt - VS1

  10.360.073,00 ₫
  5.116.366  - 54.708.133  5.116.366 ₫ - 54.708.133 ₫
 54. Nhẫn Talmeri - A Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Talmeri - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.146 crt - VS1

  15.004.654,00 ₫
  5.231.541  - 67.158.388  5.231.541 ₫ - 67.158.388 ₫
 55. Nhẫn Amred Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Amred

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.152 crt - VS1

  19.379.412,00 ₫
  7.961.675  - 96.290.099  7.961.675 ₫ - 96.290.099 ₫
 56. Nhẫn Ellenar Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Ellenar

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.045 crt - VS1

  9.750.403,00 ₫
  4.947.659  - 53.207.613  4.947.659 ₫ - 53.207.613 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.16 crt - VS1

  13.593.355,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 58. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Oremu - A Kim Cương Nâu

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Oremu - A

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.648 crt - VS1

  30.804.450,00 ₫
  8.312.067  - 143.468.601  8.312.067 ₫ - 143.468.601 ₫
 59. Nhẫn Ootyp Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Ootyp

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.216 crt - VS1

  18.936.286,00 ₫
  6.894.279  - 79.216.618  6.894.279 ₫ - 79.216.618 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đeo ngón áp út Twirl Kim Cương Nâu

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Twirl

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.126 crt - VS1

  12.605.987,00 ₫
  5.054.723  - 55.938.291  5.054.723 ₫ - 55.938.291 ₫
 62. Nhẫn Marchita Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Marchita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  4.06 crt - VS1

  735.920.285,00 ₫
  9.229.142  - 7.110.165.254  9.229.142 ₫ - 7.110.165.254 ₫
 63. Nhẫn Marguerita Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Marguerita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.15 crt - VS1

  15.835.483,00 ₫
  6.637.974  - 81.582.306  6.637.974 ₫ - 81.582.306 ₫
 64. Nhẫn Dossleyn Women Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Dossleyn Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.24 crt - VS1

  21.236.543,00 ₫
  6.245.406  - 90.571.906  6.245.406 ₫ - 90.571.906 ₫
 65. Nhẫn Thachis Women Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Thachis Women

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  10.699.380,00 ₫
  4.463.707  - 56.857.527  4.463.707 ₫ - 56.857.527 ₫
 66. Nhẫn Kinkade Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.195 crt - VS1

  13.827.219,00 ₫
  5.198.556  - 67.469.306  5.198.556 ₫ - 67.469.306 ₫

You’ve viewed 60 of 4990 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng