Đang tải...
Tìm thấy 6138 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Chiefly

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.102 crt - AAA

  8.044.488,00 ₫
  4.387.903  - 51.084.658  4.387.903 ₫ - 51.084.658 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Tortilla

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.4 crt - AAA

  11.047.869,00 ₫
  6.013.555  - 81.820.361  6.013.555 ₫ - 81.820.361 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.75 crt - AAA

  10.461.458,00 ₫
  5.179.220  - 121.839.039  5.179.220 ₫ - 121.839.039 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.15 crt - AAA

  11.126.550,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.28 crt - AAA

  8.733.354,00 ₫
  4.689.034  - 71.178.907  4.689.034 ₫ - 71.178.907 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Caveau

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.04 crt - AAA

  13.017.390,00 ₫
  7.323.078  - 77.476.042  7.323.078 ₫ - 77.476.042 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bretha black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Bretha

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.76 crt - AAA

  16.742.184,00 ₫
  8.087.508  - 173.376.536  8.087.508 ₫ - 173.376.536 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Movemento

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.384 crt - AAA

  17.671.614,00 ₫
  8.965.995  - 128.716.369  8.965.995 ₫ - 128.716.369 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Kensa

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.464 crt - AAA

  13.997.478,00 ₫
  6.749.967  - 1.079.626.955  6.749.967 ₫ - 1.079.626.955 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.144 crt - AAA

  12.336.450,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Creasez

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.008 crt - AAA

  11.076.738,00 ₫
  6.325.441  - 63.990.260  6.325.441 ₫ - 63.990.260 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Arneb

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  13.934.649,00 ₫
  7.556.567  - 87.876.934  7.556.567 ₫ - 87.876.934 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Glamira Bộ cô dâu Dreamy-Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.57 crt - AAA

  16.431.713,00 ₫
  7.156.097  - 132.041.820  7.156.097 ₫ - 132.041.820 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Kartinia

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.11 crt - AAA

  8.367.411,00 ₫
  4.624.505  - 50.957.299  4.624.505 ₫ - 50.957.299 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Trinidad

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  5.192 crt - AAA

  52.933.048,00 ₫
  14.962.003  - 3.474.712.585  14.962.003 ₫ - 3.474.712.585 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.049 crt - AAA

  11.543.152,00 ₫
  6.495.252  - 67.386.470  6.495.252 ₫ - 67.386.470 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Siorgr - B black-onyx

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Siorgr - B

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.088 crt - AAA

  8.801.561,00 ₫
  4.860.825  - 56.702.558  4.860.825 ₫ - 56.702.558 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.09 crt - AAA

  11.287.587,00 ₫
  6.219.309  - 73.230.780  6.219.309 ₫ - 73.230.780 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Coppar

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.176 crt - AAA

  13.710.216,00 ₫
  7.492.888  - 91.117.487  7.492.888 ₫ - 91.117.487 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Limarest

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.012 crt - AAA

  13.774.461,00 ₫
  7.539.586  - 79.839.240  7.539.586 ₫ - 79.839.240 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Fresnes

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.254 crt - AAA

  12.589.184,00 ₫
  6.834.873  - 225.649.870  6.834.873 ₫ - 225.649.870 ₫
 25. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.208 crt - AAA

  11.265.228,00 ₫
  6.028.272  - 79.414.711  6.028.272 ₫ - 79.414.711 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Osagia

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  3.8 crt - AAA

  65.347.045,00 ₫
  21.633.859  - 4.685.043.826  21.633.859 ₫ - 4.685.043.826 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Opium Ø4 mm black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Opium Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Ngọc Trai Đen

  0.14 crt - AAA

  16.028.413,00 ₫
  8.201.847  - 99.763.673  8.201.847 ₫ - 99.763.673 ₫
 29. Nhẫn Hoovers black-onyx
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Hoovers

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  13.085.880,00 ₫
  6.941.004  - 91.909.940  6.941.004 ₫ - 91.909.940 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - AAA

  10.020.234,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Gaal

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.105 crt - AAA

  12.687.675,00 ₫
  7.004.683  - 79.159.999  7.004.683 ₫ - 79.159.999 ₫
 32. Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.14 crt - AAA

  11.870.037,00 ₫
  5.281.107  - 77.504.348  5.281.107 ₫ - 77.504.348 ₫
 33. Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.445 crt - AAA

  19.832.735,00 ₫
  9.124.484  - 143.065.356  9.124.484 ₫ - 143.065.356 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Glancsia

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.12 crt - AAA

  13.876.065,00 ₫
  7.010.627  - 87.070.340  7.010.627 ₫ - 87.070.340 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Devalle

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  4.8 crt - AAA

  32.650.314,00 ₫
  11.313.625  - 418.115.935  11.313.625 ₫ - 418.115.935 ₫
 36. Glamira Bộ cô dâu Gemmiferous Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.342 crt - AAA

  17.432.462,00 ₫
  8.186.281  - 125.645.623  8.186.281 ₫ - 125.645.623 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Antonia black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Antonia

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  1.3 crt - AAA

  17.158.502,00 ₫
  8.969.390  - 203.305.633  8.969.390 ₫ - 203.305.633 ₫
 38. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Wlang - B

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.096 crt - AAA

  12.262.299,00 ₫
  6.728.741  - 77.702.456  6.728.741 ₫ - 77.702.456 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Resaixa

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.225 crt - AAA

  11.120.889,00 ₫
  5.893.556  - 77.688.309  5.893.556 ₫ - 77.688.309 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Samothraki

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.112 crt - AAA

  11.852.489,00 ₫
  6.558.930  - 75.891.144  6.558.930 ₫ - 75.891.144 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Selff

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  2 crt - AAA

  17.450.859,00 ₫
  7.641.472  - 2.062.631.726  7.641.472 ₫ - 2.062.631.726 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Cosmine

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.115 crt - AAA

  13.134.560,00 ₫
  7.195.720  - 81.721.309  7.195.720 ₫ - 81.721.309 ₫
 43. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Htingi - B black-onyx

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Htingi - B

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.152 crt - AAA

  9.880.706,00 ₫
  5.420.351  - 67.471.372  5.420.351 ₫ - 67.471.372 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Anice

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.48 crt - AAA

  15.439.171,00 ₫
  7.987.886  - 128.037.128  7.987.886 ₫ - 128.037.128 ₫
 45. Chữ viết tắt
  Nhẫn Covoque E black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Covoque E

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.065 crt - AAA

  19.849.999,00 ₫
  10.440.516  - 117.381.513  10.440.516 ₫ - 117.381.513 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.25 crt - AAA

  11.550.227,00 ₫
  5.964.594  - 266.475.148  5.964.594 ₫ - 266.475.148 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - E

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.03 crt - AAA

  34.101.630,00 ₫
  14.317.573  - 450.125.221  14.317.573 ₫ - 450.125.221 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Norene

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  1.1 crt - AAA

  24.606.392,00 ₫
  10.955.608  - 170.730.320  10.955.608 ₫ - 170.730.320 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.049 crt - AAA

  8.169.299,00 ₫
  4.137.715  - 48.070.520  4.137.715 ₫ - 48.070.520 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Denaen

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.196 crt - AAA

  15.755.301,00 ₫
  8.130.527  - 94.994.829  8.130.527 ₫ - 94.994.829 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Lonesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  2.2 crt - AAA

  22.516.589,00 ₫
  8.367.129  - 190.909.465  8.367.129 ₫ - 190.909.465 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Brittan

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.07 crt - AAA

  11.719.755,00 ₫
  6.580.157  - 72.792.104  6.580.157 ₫ - 72.792.104 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Niraisha

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.4 crt - AAA

  41.231.972,00 ₫
  17.069.352  - 266.078.922  17.069.352 ₫ - 266.078.922 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Tainan

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.012 crt - AAA

  9.770.330,00 ₫
  5.561.294  - 56.914.822  5.561.294 ₫ - 56.914.822 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Tiakoenao

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.012 crt - AAA

  16.036.055,00 ₫
  8.782.599  - 92.787.292  8.782.599 ₫ - 92.787.292 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Shantae

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  14.505.779,00 ₫
  7.278.644  - 110.008.908  7.278.644 ₫ - 110.008.908 ₫
 58. Glamira Ring Meliton

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.162 crt - AAA

  31.331.736,00 ₫
  14.727.665  - 183.027.428  14.727.665 ₫ - 183.027.428 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Cenny

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.176 crt - AAA

  16.787.466,00 ₫
  8.884.486  - 108.735.332  8.884.486 ₫ - 108.735.332 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Swietny

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.384 crt - AAA

  19.000.380,00 ₫
  9.882.972  - 144.919.124  9.882.972 ₫ - 144.919.124 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Miuysa

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.187 crt - AAA

  19.884.244,00 ₫
  10.262.214  - 127.131.464  10.262.214 ₫ - 127.131.464 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Patricia black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Patricia

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  1.75 crt - AAA

  17.509.727,00 ₫
  12.113.150  - 265.611.947  12.113.150 ₫ - 265.611.947 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Zegenen

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.066 crt - AAA

  16.966.898,00 ₫
  9.169.767  - 101.603.286  9.169.767 ₫ - 101.603.286 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Ppeland

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.456 crt - AAA

  15.198.322,00 ₫
  7.874.962  - 114.268.324  7.874.962 ₫ - 114.268.324 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Kasetyan

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.082 crt - AAA

  13.156.916,00 ₫
  7.386.756  - 77.886.415  7.386.756 ₫ - 77.886.415 ₫

You’ve viewed 60 of 6138 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng