Đang tải...
Tìm thấy 112 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Jomairys Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  4.68 crt - AAA

  27.996.991,00 ₫
  8.762.493  - 2.579.880.001  8.762.493 ₫ - 2.579.880.001 ₫
 2. Nhẫn Djamila Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Djamila

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen & Kim Cương

  5.108 crt - AAA

  52.487.094,00 ₫
  12.734.139  - 2.667.126.435  12.734.139 ₫ - 2.667.126.435 ₫
 3. Nhẫn Jorgelina Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jorgelina

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  7.752 crt - AAA

  52.927.518,00 ₫
  15.060.350  - 4.376.002.073  15.060.350 ₫ - 4.376.002.073 ₫
 4. Nhẫn Carilene Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Carilene

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  7.16 crt - AAA

  44.766.853,00 ₫
  12.501.626  - 5.954.062.138  12.501.626 ₫ - 5.954.062.138 ₫
 5. Nhẫn Alkida Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Alkida

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng

  4.82 crt - AAA

  26.626.788,00 ₫
  9.691.194  - 2.604.753.486  9.691.194 ₫ - 2.604.753.486 ₫
 6. Nhẫn Csenge Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Csenge

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  3.768 crt - AAA

  85.274.937,00 ₫
  25.435.836  - 6.165.703.006  25.435.836 ₫ - 6.165.703.006 ₫
 7. Nhẫn Josafina Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Josafina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  4.8 crt - AAA

  32.117.608,00 ₫
  9.867.741  - 2.591.032.517  9.867.741 ₫ - 2.591.032.517 ₫
 8. Nhẫn Nida Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Nida

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng

  6.62 crt - AAA

  50.706.208,00 ₫
  16.693.348  - 3.928.549.806  16.693.348 ₫ - 3.928.549.806 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Jensine Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jensine

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng

  8 crt - AAA

  49.515.796,00 ₫
  15.045.751  - 6.753.866.172  15.045.751 ₫ - 6.753.866.172 ₫
 11. Nhẫn Jeylianis Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jeylianis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  5.22 crt - AAA

  25.948.986,00 ₫
  9.745.537  - 2.640.211.712  9.745.537 ₫ - 2.640.211.712 ₫
 12. Nhẫn Massima Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng

  6.56 crt - AAA

  39.079.750,00 ₫
  10.938.923  - 3.856.213.945  10.938.923 ₫ - 3.856.213.945 ₫
 13. Nhẫn Tamanna Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tamanna

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  7.05 crt - AAA

  36.874.660,00 ₫
  9.541.682  - 5.911.628.522  9.541.682 ₫ - 5.911.628.522 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Danette Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Danette

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng

  6.78 crt - AAA

  49.691.803,00 ₫
  14.119.484  - 3.918.546.341  14.119.484 ₫ - 3.918.546.341 ₫
 16. Nhẫn Martoya Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Martoya

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  4.864 crt - AAA

  49.711.539,00 ₫
  10.526.618  - 2.664.990.564  10.526.618 ₫ - 2.664.990.564 ₫
 17. Nhẫn Adeshia Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Adeshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  4.108 crt - AAA

  31.779.653,00 ₫
  9.633.606  - 2.420.513.995  9.633.606 ₫ - 2.420.513.995 ₫
 18. Nhẫn Azaria Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  4.858 crt - AAA

  32.131.125,00 ₫
  8.253.668  - 2.592.952.097  8.253.668 ₫ - 2.592.952.097 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Manzanita Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Manzanita

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen

  4.7 crt - AAA

  30.035.806,00 ₫
  10.552.843  - 2.602.550.019  10.552.843 ₫ - 2.602.550.019 ₫
 21. Nhẫn Jesimar Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jesimar

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  4.692 crt - AAA

  27.932.375,00 ₫
  9.635.769  - 2.612.877.922  9.635.769 ₫ - 2.612.877.922 ₫
 22. Nhẫn Caridad Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Caridad

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  11.66 crt - AAA

  122.201.511,00 ₫
  13.607.415  - 10.796.482.523  13.607.415 ₫ - 10.796.482.523 ₫
 23. Nhẫn Maharlika Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Maharlika

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  7.62 crt - AAA

  37.703.867,00 ₫
  10.901.072  - 4.302.084.587  10.901.072 ₫ - 4.302.084.587 ₫
 24. Nhẫn Julisha Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Julisha

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng

  4.8 crt - AAA

  42.600.157,00 ₫
  11.090.327  - 2.657.866.476  11.090.327 ₫ - 2.657.866.476 ₫
 25. Nhẫn Emmeline Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng

  7.5 crt - AAA

  48.119.637,00 ₫
  9.145.059  - 5.253.049.082  9.145.059 ₫ - 5.253.049.082 ₫
 26. Nhẫn Hendrika Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Hendrika

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng

  4.83 crt - AAA

  43.128.178,00 ₫
  9.647.935  - 2.644.361.795  9.647.935 ₫ - 2.644.361.795 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Shea Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Shea

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng

  9.3 crt - AAA

  47.565.392,00 ₫
  12.698.181  - 12.783.981.690  12.698.181 ₫ - 12.783.981.690 ₫
 29. Nhẫn Dacia Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Dacia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng

  9.514 crt - AAA

  59.188.605,00 ₫
  16.905.855  - 12.862.968.506  16.905.855 ₫ - 12.862.968.506 ₫
 30. Nhẫn Lucile Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lucile

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  9.264 crt - AAA

  60.618.560,00 ₫
  15.482.389  - 12.824.644.420  15.482.389 ₫ - 12.824.644.420 ₫
 31. Nhẫn Malison Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Malison

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  9.264 crt - AAA

  56.987.844,00 ₫
  17.960.274  - 12.853.235.402  17.960.274 ₫ - 12.853.235.402 ₫
 32. Nhẫn Gerlindis Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Gerlindis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  12.47 crt - AAA

  56.558.235,00 ₫
  14.111.643  - 16.917.332.157  14.111.643 ₫ - 16.917.332.157 ₫
 33. Nhẫn Urilla Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Urilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  7.88 crt - AAA

  32.701.865,00 ₫
  9.557.363  - 4.296.366.389  9.557.363 ₫ - 4.296.366.389 ₫
 34. Nhẫn Jadora Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jadora

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng

  9.128 crt - AAA

  47.114.964,00 ₫
  13.145.092  - 12.771.301.619  13.145.092 ₫ - 12.771.301.619 ₫
 35. Nhẫn Malenita Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Malenita

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng

  4.5 crt - AAA

  26.763.592,00 ₫
  10.010.493  - 2.583.692.137  10.010.493 ₫ - 2.583.692.137 ₫
 36. Nhẫn Marchita Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Marchita

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen

  4.06 crt - AAA

  41.003.930,00 ₫
  9.229.142  - 7.110.165.254  9.229.142 ₫ - 7.110.165.254 ₫
 37. Nhẫn Jidenna Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jidenna

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen

  4.596 crt - AAA

  26.651.120,00 ₫
  9.651.991  - 2.584.827.665  9.651.991 ₫ - 2.584.827.665 ₫
 38. Nhẫn Shandra Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Shandra

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng

  12 crt - AAA

  100.341.507,00 ₫
  25.366.893  - 17.145.654.479  25.366.893 ₫ - 17.145.654.479 ₫
 39. Nhẫn Jerolin Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jerolin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng

  28 crt - AAA

  85.055.133,00 ₫
  17.134.312  - 66.182.584.010  17.134.312 ₫ - 66.182.584.010 ₫
 40. Nhẫn Elnora Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Elnora

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng

  9.204 crt - AAA

  46.133.814,00 ₫
  10.641.523  - 12.771.991.048  10.641.523 ₫ - 12.771.991.048 ₫
 41. Nhẫn Florrie Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Florrie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  6.56 crt - AAA

  41.999.139,00 ₫
  11.828.691  - 3.868.136.995  11.828.691 ₫ - 3.868.136.995 ₫
 42. Nhẫn Tatum Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tatum

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng

  9.356 crt - AAA

  51.034.969,00 ₫
  13.275.948  - 12.789.483.590  13.275.948 ₫ - 12.789.483.590 ₫
 43. Nhẫn Romaine Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Romaine

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng

  9.863 crt - AAA

  76.323.729,00 ₫
  22.710.568  - 12.960.542.839  22.710.568 ₫ - 12.960.542.839 ₫
 44. Nhẫn Satinka Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Satinka

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  4.368 crt - AAA

  53.344.960,00 ₫
  9.521.135  - 7.156.316.374  9.521.135 ₫ - 7.156.316.374 ₫
 45. Nhẫn Umika Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Umika

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  28.42 crt - AAA

  114.286.338,00 ₫
  25.007.309  - 66.334.609.636  25.007.309 ₫ - 66.334.609.636 ₫
 46. Nhẫn Ujana Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ujana

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng

  5.3 crt - AAA

  25.017.311,00 ₫
  8.549.987  - 2.582.894.562  8.549.987 ₫ - 2.582.894.562 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Marcette Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Marcette

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen

  4.61 crt - AAA

  30.075.549,00 ₫
  11.233.079  - 2.602.752.788  11.233.079 ₫ - 2.602.752.788 ₫
 49. Nhẫn Tienette Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tienette

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  7.62 crt - AAA

  40.300.713,00 ₫
  10.577.176  - 4.313.994.114  10.577.176 ₫ - 4.313.994.114 ₫
 50. Nhẫn Jermelia Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jermelia

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  4.728 crt - AAA

  40.113.350,00 ₫
  14.368.219  - 2.644.267.169  14.368.219 ₫ - 2.644.267.169 ₫
 51. Nhẫn Ledina Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ledina

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng

  4.5 crt - AAA

  30.447.029,00 ₫
  11.506.687  - 2.604.780.517  11.506.687 ₫ - 2.604.780.517 ₫
 52. Nhẫn Joscelin Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Joscelin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  4.91 crt - AAA

  54.262.845,00 ₫
  15.304.218  - 2.670.100.438  15.304.218 ₫ - 2.670.100.438 ₫
 53. Nhẫn Aretha Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Aretha

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng

  4.86 crt - AAA

  39.351.465,00 ₫
  16.546.271  - 2.674.412.747  16.546.271 ₫ - 2.674.412.747 ₫
 54. Nhẫn Jhamilet Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jhamilet

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng

  4.71 crt - AAA

  39.409.322,00 ₫
  14.832.163  - 2.658.109.798  14.832.163 ₫ - 2.658.109.798 ₫
 55. Nhẫn Lusiana Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lusiana

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  4.62 crt - AAA

  28.534.475,00 ₫
  11.893.848  - 2.603.780.171  11.893.848 ₫ - 2.603.780.171 ₫
 56. Nhẫn Marcisha Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Marcisha

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen

  4.548 crt - AAA

  26.268.826,00 ₫
  9.762.299  - 2.581.826.623  9.762.299 ₫ - 2.581.826.623 ₫
 57. Nhẫn Luzirene Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Luzirene

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen

  4.73 crt - AAA

  29.618.363,00 ₫
  10.111.609  - 2.600.116.739  10.111.609 ₫ - 2.600.116.739 ₫
 58. Nhẫn Loagen Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Loagen

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  4.644 crt - AAA

  27.082.351,00 ₫
  10.016.982  - 2.602.387.797  10.016.982 ₫ - 2.602.387.797 ₫
 59. Nhẫn Jocarol Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jocarol

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  4.788 crt - AAA

  38.659.874,00 ₫
  11.960.899  - 2.631.830.432  11.960.899 ₫ - 2.631.830.432 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Magaris Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Magaris

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng

  7.74 crt - AAA

  40.679.764,00 ₫
  12.190.978  - 4.322.645.763  12.190.978 ₫ - 4.322.645.763 ₫
 62. Nhẫn Makadie Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Makadie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng

  4.5 crt - AAA

  25.701.062,00 ₫
  9.618.736  - 2.577.608.947  9.618.736 ₫ - 2.577.608.947 ₫
 63. Nhẫn Adaliz Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Adaliz

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  6.69 crt - AAA

  49.743.713,00 ₫
  13.145.093  - 3.897.457.960  13.145.093 ₫ - 3.897.457.960 ₫
 64. Nhẫn Domela Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Domela

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng

  5.3 crt - AAA

  42.762.917,00 ₫
  9.992.649  - 3.338.075.033  9.992.649 ₫ - 3.338.075.033 ₫
 65. Nhẫn Gwenora Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Gwenora

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  7.24 crt - AAA

  48.186.147,00 ₫
  11.343.388  - 6.066.628.156  11.343.388 ₫ - 6.066.628.156 ₫
 66. Nhẫn Jaselle Đá Topaz Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jaselle

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  10.18 crt - AAA

  116.229.442,00 ₫
  12.869.321  - 22.525.936.822  12.869.321 ₫ - 22.525.936.822 ₫

You’ve viewed 60 of 112 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng